ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 ตุลาคม 2562 / 23:45:39  
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบบ้านโครงการสร้างบ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสของเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบบ้านโครงการสร้างบ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสของเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสของเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลสมแลบ อำเภอสบเมย

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่บ้านสามแลบ อำเภอสบเมย พร้อมด้วยนางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ ในการมอบบ้านตามโครงการมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสของเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน บ้านเลขที่ 329 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน แก่นายวิชัย นุชนงคราญ อายุ 50 ปี เป็นผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส และเป็นผู้พิการทางร่างกาย ซึ่งเดิมบ้านหลังดังกล่าวมีสภาพทรุดโทรม ทางอำเภอสบเมย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ผู้นำหมู่บ้านและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่จึงช่วยกันก่อสร้าง ปรับปรุง จนแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณของเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ได้รับจากการบริจาค และรายได้จากกิจกรรมต่างๆ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง พร้อมกันนี้ ยังมีการมอบมอบเสื้อกันหนาวแก่ประชาชนชาวบ้านสามแลบที่มาร่วมในพิธีดังกล่าว เพื่อเตรียมสำหรับฤดูหนาว ให้ประชาชนผู้ยากไร้มีเสื้อผ้าใส่กันหนาว และรักษาให้สุขภาพแข็งแรง จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางไปมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือชาวบ้านสามแลบผู้ประสบปัญหาอัคคีภัย ทำให้บ้านเกิดความเสียหาย พร้อมพูดคุย สร้างขวัญกำลังใจ พร้อมเตรียมดำเนินการปรับปรุงให้คืนสภาพพร้อมอยู่อาศัย ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้ต่อไป

ข่าวโดย : อัญชลิกา ครองเกษร 083-8784108
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 298

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738