ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 ตุลาคม 2562 / 23:51:18  
อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดศูนย์เรียนรู้ด้านกาแฟใน โครงการ ผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่ (Start up) "สุข คอฟฟี่"
อำเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดศูนย์เรียนรู้ด้านกาแฟใน โครงการ ผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่ (Start up) "สุข คอฟฟี่"
อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดศูนย์เรียนรู้ด้านกาแฟใน โครงการ ผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่ (Start up) "สุข คอฟฟี่" เพื่อเป้นแหล่งเรียนรู้ด้านกาแฟ รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันนี้ (10 ตุลาคม 2562) ที่ ศูนย์เรียนรู้ด้านกาแฟ “สุข คอฟฟี่” นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิด ศูนย์เรียนรู้ด้านกาแฟในโครงการผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่ (Start up) “สุข คอฟฟี่” โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ร้านค้า ผู้ประกอบการ ประชาชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานในครั้งนี้
นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ในการเปิดศูนย์เรียนรู้ด้านกาแฟในโครงการผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่ (Start up) "สุข คอฟฟี่" ถือเป็นโอกาสที่ดีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้มีแหล่งเรียนรู้ด้านกาแฟ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ และการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดจนเป็นร้านที่ปลอดพลาสติกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดรับกับปฏิญญาอำเภอแม่ลาน้อย ว่าด้วยความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นโอกาสที่ดีในการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมถึงสอดรับกับนโยบายรัฐบาล ลดความเหลือมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ มุ่งเน้นการสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคง โดยการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) ให้เกิดความเข้มแข็งมีการ บูรณาการ ของทุกภาคส่วน ที่ดำเนินการด้านการส่งเสริมเกษตรกร การดูแลและใช้ประโยชน์จากป่า รวมถึงการ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างชุมชน จังหวัด และภาค เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้เกิดรายได้กับคนในชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง
ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับอำเภอแม่ลาน้อย ได้ดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการเยาวชน OTOP คนรุ่นใหม่ ได้แก่ กลุ่มกาแฟขี้ชะมดบ้านดง ตำบลห้วยห้อมอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นการรวมตัวของเยาวชนบ้านดงในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ กาแฟในรูปแบบกาแฟคั่ว และกาแฟคั่วบด จนได้รับรองคุณภาพ เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ ๕ ดาว และได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านกาแฟภายใต้ชื่อร้าน "สุข คอฟฟี่" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านกาแฟคั่ว การแปรูปและการจำหน่าย รวมทั้งการเปิดศูนย์กลางประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้กับหมู่บ้านชุมชน และตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถีให้เป็นที่แพร่หลาย ซึ่ง ร้านกาแฟ "สุข คอฟฟี่" ตั้งอยู่หน้า ธ.ก.ส. สาขาแม่ลาน้อย เป็นร้านกาแฟที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้วัสดุ ภาชนะ ที่ย่อยสลายได้ ในการบรรจุอาหาร เครื่องดื่ม และสามารถใช้บริการ ชิม ช็อป ใช้ ได้

ข่าวโดย : ฐิตาพร ดอนแก้ว 095-6759957
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 382

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738