ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 ตุลาคม 2562 / 14:16:07  
เด็ก ม.4 เมืองรถม้า ตามรอยศาสตร์พระราชา บรรจงวาดภาพในหลวง ร.9 ลงบนผลผลิตแสดงความน้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
เด็ก ม.4 เมืองรถม้า ตามรอยศาสตร์พระราชา บรรจงวาดภาพในหลวง ร.9 ลงบนผลผลิตแสดงความน้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ภาพวาด พระบรมสาทิสลักษณ์ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ได้ถูกบรรจงวาดประทับติดอยู่บนผลลูกน้ำเต้า เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ได้ถูกสรรสร้างขึ้นด้วยฝีมือของเด็กนักเรียนวัย 15 ปี นายโสฬส กันทะวัง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ผู้ซึ่งได้เดินตามรอยศาสตร์พระราชา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้อย่างจริงจัง ทั้งในด้านการศึกษาเล่าเรียน และพัฒนาต่อยอดสร้างรายได้เสริมระหว่างเรียนช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ก่อให้เกิดผลดีต่อทั้งตนเองและครอบครัว ซึ่งการวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ ลงบนผลลูกน้ำเต้าของนายโสฬสฯ ดังกล่าว ก็เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี แสดงความกตัญญูกตเวทิตา น้อมสำนึกรำลึกถึงพระเมตตาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดยผลงานดังกล่าว นายโสฬสฯ ได้บรรจงสรรสร้างขึ้นจากความทรงจำ ด้วยการใช้ปลายปากกาค่อยๆ แต่งเติมเพิ่มลายเส้นลงบนผลลูกน้ำเต้า จนปรากฏเป็นรูปพระบรมสาทิสลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งบนผลลูกน้ำเต้าแต่ละลูกจะมีทั้งข้อความ และรูปภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์อยู่ในพระอิริยาบถต่างๆ เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระราชกรณีกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยนายโสฬสฯ ได้กล่าวถึงการวาดภาพลายเส้นพระบรมสาทิสลักษณ์ลงบนผลลูกน้ำเต้าว่า ส่วนหนึ่งเป็นผลที่ได้เกิดมาจากแรงบันดาลใจที่ตนและครอบครัวได้น้อมนำศาสตร์พระราชา หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้ ประกอบกับในเดือนตุลาคม ถือเป็นเดือนครบรอบวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ซึ่งปี 2562 เป็นปีครบรอบแห่งการสวรรคตเป็นปีที่ 3 ดังนั้นตนจึงอยากวาดรูปของพระองค์ท่านลงบนพืชผลผลิตที่ตนเองและครอบครัวได้ทำการปลูกไว้ เพื่อจะแสดงออกถึงความจงรักภักดี แสดงถึงความรักความเทิดทูน และเพื่อที่จะน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน
ทั้งนี้ สำหรับนายโสฬสฯ ถือเป็นเยาวชนแบบอย่างของจังหวัดลำปาง โดยเป็นผู้ที่มีความผูกพันกับศาสตร์พระราชามาตั้งแต่สมัยเป็นยุวชน เนื่องจากเคยได้รับการอบรมสั่งสอนเรียนรู้ในเรื่องของหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งนายโสฬสฯ ได้นำมายึดถือและปฏิบัติตามเรื่อยมา มีการสร้างผลงานทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนมาแล้วหลายครั้ง ที่ผ่านมาในทุกๆ ปี เมื่อถึงวันครบรอบวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 นายโสฬสฯ ก็มักจะมีการทำกิจกรรมของตนเองเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อาทิเช่น การเพาะกล้าต้นข้าว ให้เป็นรูปพระพักตร์ในหลวง หรือแม้แต่การเรียงเมล็ดข้าว ให้เป็นรูปพระอิริยาบถต่างๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นต้น สำหรับปีนี้ได้ทำผลงานวาดภาพลายเส้นลงผลลูกน้ำเต้า โดยเป็นผลงานใหม่ที่ทำขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งแรก ซึ่งผลงานดังกล่าว นายโสฬสฯ ไม่มีการหวงห้าม ได้เปิดเป็นนิทรรศการจัดแสดงให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถเข้าเยี่ยมชมผลงานได้ทุกวัน ภายในสวนเศรษฐกิจพอเพียงของตนเอง ณ ที่ร้านค้าชุมชน “เด็กน้อยพอเพียง” ถนนสายลำปาง - แม่ทะ ฝั่งตรงข้าม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 284

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738