ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 ตุลาคม 2562 / 23:10:22  
พุทธศาสนิกชนชาวน่าน ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ประจำปี 2562 เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวจังหวัดน่านให้ถาวรสืบไป
พุทธศาสนิกชนชาวน่าน ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ประจำปี 2562 เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวจังหวัดน่านให้ถาวรสืบไป
พุทธศาสนิกชนชาวน่าน ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ประจำปี 2562 เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวจังหวัดน่านให้ถาวรสืบไป

วันนี้ (14 ตุลาคม 2562) วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดน่าน ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ถวายข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสามเณร เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2562 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 14 ตุลาคม 2562 ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวจังหวัดน่านให้ถาวรสืบไป และเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นสิริมงคล โดยนิมนต์พระภิกษุ-สามเณรมารับบิณฑบาต จำนวน 89 รูป สำหรับประเพณีตักบาตรเทโวย่อมาจาก เทโวโรหณะ หรือ ที่รู้จักกันในชื่อ พิธีตักบาตรเทโวโรหณะอันหมายถึงการเสด็จลงมาจาก เทวโลก ของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามตำนานเล่าว่า เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วได้เสด็จไปประกาศพระศาสนาในแคว้นต่างๆ ทั่วชมพูทวีป ตลอดจนไปทรงเทศนาโปรดพระพุทธบิดา และพระประยูรญาติทั้งหลายให้บรรลุมรรคผลตามสมควรแก่อุปนิสัยของแต่ละคน แล้วพระองค์ได้ทรงรำลึกถึง พระนางสิริมหามายาซึ่งได้สิ้นพระชนม์ไปตั้งแต่พระองค์ประสูติได้ 7 วัน ทรงดำริที่จะสนองคุณพระพุทธมารดาดังนั้น จึงได้เสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เทศนาพระอภิธรรมปิฏกโปรดพระพุทธมารดาอยู่หนึ่งพรรษาครั้นวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 หรือหลังวันออกพรรษา 1 วัน พระองค์เจ้าจึงได้เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มาประทับที่เมืองสังกัสสะ ประชาชนต่างพากันไปเฝ้าพระพุทธองค์ เพื่อทำบุญตักบาตรกันอย่างเนื่องแน่นด้วยเหตุนี้ พุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้า เสด็จจากเทวโลกมาสู่เมืองมนุษย์ จึงนิยมตักบาตรกันเป็นพิเศษและทำสืบต่อมาเป็นประเพณีจนทุกวันนี้

ข่าวโดย : อาชอำพล แก้ววิจิตร
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน
อ่าน : 192

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738