ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 ตุลาคม 2562 / 15:04:10  
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดงานประเพณีล่องสะเปา ประจำปี 2562
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดงานประเพณีล่องสะเปา ประจำปี 2562
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดงานประเพณีล่องสะเปา ประจำปี 2562 เพื่อสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี อันดีงามให้คู่กับท้องถิ่นต่อไป ด้านนักเที่ยวเที่ยวต่างให้ความสนใจร่วมงานดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

(14 ตุลาคม 2562) เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดงานประเพณีล่องสะเปา ประจำปี 2562 ของชุมชนบ้านฟ่อน ชุมชนบ้านชมพู และชุมชนใกล้เคียง โดยงานดังกล่าวจะถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ภายหลังวันออกพรรษา 1 วัน โดยประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำวัง จะได้ร่วมกันตกแต่งสะเปาและริ้วขบวน แห่ไปตามถนนในชุมชน จนถึงจุดสิ้นสุดรวมตัวกันที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (ริมน้ำวัง) ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

ภายในงานมีกิจกรรมการประกวดสะเปา ขบวนแห่รถสะเปาจากองค์กร และชุมชนต่างๆ การออกร้านของกลุ่มพ่อบ้าน-แม่บ้าน ชุมชนบ้านฟ่อน มหรสพต่างๆ พร้อมกันนี้ชาวบ้านยังได้ร่วมกันประกอบพิธีสวดบูชาแม่น้ำวัง ที่หล่อเลี้ยงชุมชนมาเป็นระยะเวลายาวนาน และนำสะเปาไปล่องยังแม่น้ำวัง ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการจัดงานดังกล่าวที่มีการจัดขึ้น เป็นการเน้นให้ประชาชนในชุมชน มีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน ทั้งยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง และร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามไปด้วยกัน ซึ่งในครั้งนี้มีชาวบ้าน และนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 388

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738