ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 ตุลาคม 2562 / 15:23:07  
พาณิชย์ลำพูน หารือแนวทางการเชื่อมโยง-เพิ่มช่องทาง การจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย สร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น
พาณิชย์ลำพูน หารือแนวทางการเชื่อมโยง-เพิ่มช่องทาง การจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย สร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น
พาณิชย์ลำพูน และเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมหารือแนวทางการเชื่อมโยงเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูป ให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยเปิดพื้นที่ให้กลุ่มเกษตรกรฯ นำสินค้ามาวางจำหน่ายจำนวน 2 แห่ง คือที่บริเวณด้านหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย (ริมแม่น้ำกวง) ทุกวัน และที่บริเวณถนนวัฒนธรรมข่วงพันปี @ลำพูน ทุกเย็นวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

วันนี้ (15 ตุลาคม 2562) เวลา 10.00 น. นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน เข้าพบนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมหารือแนวทางการเชื่อมโยงเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูป ให้กับกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัดลำพูน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยการหารือร่วมกันในครั้งนี้ ได้สรุปแนวทางการเพิ่มจุดหน่ายให้กับกลุ่มเกษตรกรฯ จำนวน 2 แห่ง คือที่บริเวณด้านหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย (ริมแม่น้ำกวง) ซึ่งกลุ่มเกษตรกรสามารถนำสินค้ามาจำหน่ายได้ทุกวัน และที่บริเวณถนนวัฒนธรรมข่วงพันปี @ลำพูน ซึ่งจัดจำหน่ายทุกเย็นวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ร่วมกับภาคีเครือข่าย เดินหน้าตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ ในการสร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น Local Economy โดยเชื่อมโยงเปิดจุดจำหน่ายสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดแก่เกษตรกร อีกทั้งให้สามารถได้เข้าถึงและเรียนรู้ช่องทางการตลาด รวมถึงการนำสินค้ามาจำหน่ายด้วยตนเอง และเกษตรกรจะได้พบกับผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งจะทำให้เกษตรกรจังหวัดลำพูนมีความเข้มแข็งขึ้นในระยะยาวต่อไป สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน โทร. 0 5351 1184

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร.053-525565
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ โทร.053-525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 250

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738