ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 ตุลาคม 2562 / 15:26:33  
นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำฮู อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนแสดงความสามารถด้านนาฏศิลป์ เพื่อขอรับบัตรประจำตัวเป็นผู้แสดงความสามารถ
นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำฮู อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนแสดงความสามารถด้านนาฏศิลป์ เพื่อขอรับบัตรประจำตัวเป็นผู้แสดงความสามารถ
นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำฮู อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนแสดงความสามารถด้านนาฏศิลป์ เพื่อขอรับบัตรประจำตัวเป็นผู้แสดงความสามารถ

คณะครูโรงเรียนบ้านน้ำฮู อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำนักเรียนจำนวน 9 คนแต่งกายด้วยชุดประจำชาติพันธุ์ลีซู แสดงความสามารถด้านนาฏศิลป์ เต้นจะคึ ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อขอรับบัตรประจำตัวเป็นผู้แสดงความสามารถก่อนไปแสดง ที่บริเวณถนนคนเดินปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมตั้งกล่องรับบริจาคเงินจากนักท่องเที่ยว หาเงินเป็นทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน
นางสาวสิทธิอาพร เชยนาค พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.แม่ฮ่องสอนกล่าวว่า เด็กเล็กควรแสดงในเวลาไม่เกิน 19.00 น.
สำหรับผู้ที่ต้องการบัตรประจำตัวเป็นผู้แสดงความสามารถ สามารถติดต่อขอบัตรพร้อมแสดงความสามารถต่อคณะกรรมการ ได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ตามระเบียบคณะกรรมการควบคุมขอทานว่าด้วยการจำแนกลักษณะผู้ทำการขอทานกับผู้แสดงความสามารถ การขอเงินหรือทรัพย์สินจากผู้อื่นเพื่อการเลี้ยงชีพเป็นการกระทำที่เป็นการขอทาน แต่การแสดงความสามารถเป็นการกระทำที่ผู้ได้แจ้งเป็นผู้มีความสามารถเพื่อแสดงแก่ผู้ชม ผู้ฟัง ซึ่งทำให้ผู้ชมหรือผู้ฟังเกิดความพึงพอใจต่อการแสดงนั้น โดยส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินให้เป็นการตอบแทน /

ข่าวโดย : วาสนา ข่าว/พักตร์ภูมิ ภาพ
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.จ.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 195

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738