ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 ตุลาคม 2562 / 16:30:47  
ขนส่งเชียงใหม่ เพิ่มความปลอดภัยรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลลอยกระทง ย้ำแอลกอฮอล์เป็นศูนย์
ขนส่งเชียงใหม่ เพิ่มความปลอดภัยรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลลอยกระทง ย้ำแอลกอฮอล์เป็นศูนย์
ขนส่งเชียงใหม่ กำชับผู้ประกอบการคุมเข้มพนักงานขับรถบรรทุก และรถโดยสาร เพิ่มความระมัดระวังการขับขี่ เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนช่วงเทศกาลลอยกระทง ย้ำ ปีนี้แอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์

          นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนตุลาคมเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูฝน สู่ฤดูหนาวของจังหวัดเชียงใหม่ ในบางพื้นที่อาจประสบปัญหาฝนตกหนัก ส่งผลให้สภาพถนนลื่น สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก และรถโดยสาร ตรวจสอบรถทุกคันให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีรถพ่วงบรรทุก ตู้คอนเทนเนอร์ ให้ตรวจสอบและใช้อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับยึดตรึงตู้คอนเทนเนอร์ ตรวจสอบการติดตั้ง GPS ให้สามารถใช้งานได้ และตรวจสอบพฤติกรรมของพนักงานขับรถ ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังอย่างเคร่งครัด โดยต้อง "ไร้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ 100%" ไม่ให้ หรือยินยอมให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ หรือมีใบอนุญาตที่สิ้นอายุแล้ว หรือเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างถูกพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาต เป็นผู้ขับรถปฏิบัติหน้าที่ขับรถ หรือไม่มีความพร้อมในการขับรถปฏิบัติหน้าที่ขับรถโดยเด็ดขาด
          กรณีที่เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ของรถขัดข้องให้เร่งดำเนินการซ่อมแซม เพื่อนำรถให้พ้นทางเดินรถโดยเร็วที่สุด โดยให้แสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณเตือนให้รถคันอื่นสังเกตเห็นได้จากระยะปลอดภัย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ พร้อมทั้งขอความร่วมมือรถโดยสารสาธารณะ ให้นำรถเข้าตรวจ ณ จุดตรวจ Checking point ทุกๆ ระยะทาง 90 กิโลเมตรทั่วประเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ช่วยป้องกันลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุอีกทางหนึ่ง โดยจุด Checking Point ของจังหวัดเชียงใหม่ มี 2 จุด คือ จุด Checking Point เทศบาลตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว และจุด Checking Point หมวดทางหลวงท่าข้าม อำเภอฮอด
          สำหรับในช่วงวันหยุดเทศกาลลอยกระทง ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชน โดยการตรวจความพร้อมของรถและพนักงานขับรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 และแห่งที่ 3 โดยตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจของพนักงานขับรถ และตรวจความพร้อมของตัวรถ อุปกรณ์ส่วนควบด้านความปลอดภัยของรถ จัดแผนรองรับการเดินทางไป-กลับของผู้โดยสาร พร้อมทั้งสำรองรถโดยสารให้เพียงพอให้บริการ เพื่อมิให้มีผู้โดยสารตกค้าง ทั้งนี้ หากพบรถโดยสารสาธารณะมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย หรือถูกเอาเปรียบจากการใช้บริการ แจ้งได้ที่ ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง


ข่าวโดย : จุฑารัตน์ น้ำพ่วง
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 145

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738