ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 ตุลาคม 2562 / 16:34:03  
จังหวัดน่าน จัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9
จังหวัดน่าน จัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9
จังหวัดน่าน จัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9

วันนี้ (15 ตุลาคม 2562) ที่ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดน่าน ร่วมในพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย โดยมีพระราชศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดพญาภู พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต สำหรับทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นโครงการที่มุ่งเน้นช่วยเหลือ ส่งเสริมการศึกษาของพระสงฆ์ ทั้งในด้านพระธรรมวินัย พระปริยัติธรรม และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้เจริญถาวรยิ่งขึ้นไป ให้สมดั่งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงริเริ่มโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ โดยใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดตั้งขึ้น เมื่อ พ.ศ.2547 พระราชศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน กล่าวว่า มหาเถรสมาคมได้มีมติในการประชุมมหาเถรสมาคม เห็นชอบให้วัดทุกวัดจัดพิธีทอดผ้าป่า ในวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เพื่อสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย นับตั้งแต่วันที่13 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป โดยจังหวัดน่าน ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ มียอดเงินในการจัดทอดผ้าป่า จำนวนทั้งสิ้น 134,329 บาท

ข่าวโดย : อาชอำพล แก้ววิจิตร
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน
อ่าน : 169

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738