ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 ตุลาคม 2562 / 08:23:09  
พาณิชย์ลำพูน ลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการผ้าไหมยกดอกลำพูน สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ตลาดประชารัฐต้องชมแห่งที่ 4 ของจังหวัดลำพูน
พาณิชย์ลำพูน ลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการผ้าไหมยกดอกลำพูน สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ตลาดประชารัฐต้องชมแห่งที่ 4 ของจังหวัดลำพูน
พาณิชย์ลำพูน ลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการผ้าไหมยกดอกลำพูน หนึ่งในผู้ประกอบการจำหน่ายผ้าฝ้าย ผ้าไหมยกดอกลำพูน ที่ตั้งอยู่หมู่บ้านตลาดประชารัฐต้องชม "ตลาดหัตถกรรมผ้าทอแม่สารบ้านตอง" ในความส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI

วานนี้ (15 ตุลาคม 2562) นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการผ้าไหมยกดอกลำพูน (ร้านคุณอู๋ไหมไทย) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการจำหน่ายผ้าฝ้าย ผ้าไหมยกดอกลำพูน ที่ตั้งอยู่หมู่บ้านตลาดประชารัฐต้องชม "ตลาดหัตถกรรมผ้าทอแม่สารบ้านตอง" ในความส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน โดยร้านคุณอู๋ไหมไทย เป็นผู้ประกอบการผ้าไหมยกดอกลำพูนที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลำพูน และได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ดำเนินกิจการโดย นายเรวัต สิงห์ศักดิ์ ตั้งกิจการอยู่ที่ 48/2 แม่สารบ้านตอง ม.4 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน
“ตลาดหัตถกรรมผ้าทอแม่สารบ้านตอง” เป็นตลาดประชารัฐต้องชมแห่งที่ 4 ของจังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นตลาดชุมชน และมีความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน โดยตลาดแห่งนี้เปิดดำเนินการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น. โดยความร่วมมือจากจังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลเวียงยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆและการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชน ในการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการพัฒนาปรับปรุงสถานที่แห่งนี้ ทำให้เกิด “ตลาดประชารัฐต้องชม” เอกลักษณ์พาณิชย์ อัตลักษณ์ของชุมชน
ทั้งนี้ บ้านแม่สารบ้านตอง เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองลำพูน เป็นหมู่บ้านหัตถกรรมที่มีความโดดเด่นในการทอผ้า ทั้งผ้าไหมและผ้าฝ้าย ด้วยลวดลายยกดอกที่ยังใช้วิธีการทอแบบโบราณที่ยังคงคุณค่าและมีเอกลักษณ์ ผ้ายกดอกมีลักษณะเด่น คือ ในผืนผ้าจะมีลวดลายในตัว โดยผิวสัมผัสผ้ายกดอกจะมีความนูนของผืนผ้าแต่ละชิ้นแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลวดลายแต่ละลายส่วนใหญ่จะใช้ฝ้ายหรือไหมสีเดียวกันตลอดทั้งผืน บางครั้งอาจทีการจกฝ้ายเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความโดดเด่นของลวดลาย เช่น ลายดอกพิกุล เป็นต้น

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร.053-525565
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ โทร.053-525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 189

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738