ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 ตุลาคม 2562 / 09:07:00  
พาณิชย์ลำพูน" ร่วมกับ เทศบาลเมืองลำพูน หารือแนวทางการเชื่อมโยงเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย และสินค้าเกษตรแปรรูป ให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำพูน
พาณิชย์ลำพูน
พาณิชย์ลำพูน" ร่วมกับ เทศบาลเมืองลำพูน เดินหน้าตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงพาณิชย์ ในการสร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น Local Economy โดยเชื่อมโยงเปิดจุดจำหน่ายจำหน่ายสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดแก่เกษตรกร

เมื่อวันที่15 ตุลาคม 2562 ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน เข้าพบนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมหารือแนวทางการเชื่อมโยงเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย และสินค้าเกษตรแปรรูป ให้กับกลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัดลำพูน
สำหรับการหารือฯ ร่วมกับเทศบาลเมืองลำพูน ในครั้งนี้ ได้สรุปแนวทางการเพิ่มจุดจำหน่ายให้กับกลุ่มเกษตรกร จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย 1.) บริเวณหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย (ริมแม่น้ำกวง) ซึ่งกลุ่มเกษตรกรสามารถนำสินค้ามาวางจำหน่ายได้ทุกวัน 2.) ถนนสายวัฒนธรรม ข่วงพันปี@ลำพูน จัดจำหน่ายทุกเย็นวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ร่วมกับภาคีเครือข่าย เดินหน้าตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงพาณิชย์ ในการสร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น Local Economy โดยเชื่อมโยงเปิดจุดจำหน่ายจำหน่ายสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดแก่เกษตรกร อีกทั้งสามารถได้เข้าถึงและเรียนรู้ช่องทางการตลาดรวมถึงการนำสินค้ามาจำหน่ายด้วยตนเอง และเกษตรกรจะได้พบกับผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งจะทำให้เกษตรกรจังหวัดลำพูนมีความเข้มแข็งขึ้นต่อไปในระยะยาวต่อไป

ข่าวโดย : อานนท์ บุญมาตุ้ย
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 362

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738