ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 ตุลาคม 2562 / 09:34:12  
ตำรวจภูธรเชียงใหม่วางมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวในเทศกาลยี่เป็ง
ตำรวจภูธรเชียงใหม่วางมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวในเทศกาลยี่เป็ง
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ แถลงมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลยี่เป็ง ปี 62

          พ.ต.อ.สุคนธ์ ศรีอรุณ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงการวางมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว ในห้วงเทศกาลยี่เป็ง ประจำปี 2562 ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าขึ้นมาควบคุมสถานการณ์ โดยเฉพาะศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ซึ่งนอกจากหมายเลขฉุกเฉินแล้วยังมีการนำเทคโนโลยี Application police I lert U มาใช้ ซึ่งมีความสามารถพิเศษในการส่งภาพเหตุการณ์ หรือวิดีโอเหตุการณ์ และส่งโลเคชั่นมาแจ้งเหตุได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
          ด้านมาตรการการดูแลนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลประเพณียี่เป็ง มี 5 มาตรการ คือ 1.มาตรการป้องกันอาชญากรรมและอุบัติเหตุทางน้ำ โดยให้สถานีตำรวจจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสถานที่บริการ สถานบันเทิง สถานที่จัดเทศกาลยี่เป็ง พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ป้องกันอาชญากรรม หรืออันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำออกเรือ ตรวจตามบริเวณลำน้ำเพื่อป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำ 2.มาตรการป้องกันอันตรายจากพลุ ประทัด และดอกไม้เพลิง การจัดทำฐานข้อมูลโรงงานผลิตพลุ ประทัด เชื้อประทุ ดอกไม้เพลิง ที่เชื่อว่ามีการลักลอบผลิต โดยประสานกับฝ่ายปกครองให้มีการกวดขันสถานที่เก็บวัตถุ สารเคมี หรือดินปืนที่ใช้ผลิตดอกไม้เพลิง พลุ และประทัดให้อยู่ในสภาพปลอดภัย และร่วมกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดพื้นที่ที่ไม่สมควรให้มีการเล่นดอกไม้เพลิง เนื่องจากจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
          3.มาตรการปราบปราม ดำเนินการระดมกวาดล้างอาชญากรรมทุกประเภท ช่วงวันที่ 8-12 พ.ย. 62 โดยการกวดขันจับกุมผู้เล่นดอกไม้เพลิง พลุ และประทัดในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ รวมทั้งผู้ผลิต หรือผู้จำหน่ายดอกไม้เพลิง พลุ และประทัดต้องได้รับอนุญาตให้จำหน่ายอย่างถูกกฎหมาย 4.มาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ให้หน่วยปฏิบัติเข้มงวดป้องกันการฉกฉวยโอกาสของผู้ไม่หวังดี โดยเพิ่มความเข้มในการออกตรวจรักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว 5.มาตรการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ประจำในบริเวณงานลอยกระทง และเส้นทางหลักที่คาดว่าจะมีปัญหาจราจร รวมทั้งตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์บริเวณเส้นทางเข้า-ออก พื้นที่จัดงานขนาดใหญ่
          ทั้งนี้ยังมีการแจ้งประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากประชาชนในการดำเนินมาตรการ 3ห้าม 3ควร 3ไม่ 3ระวัง คือ ห้ามเล่นดอกไม้เพลิง ประทัด และการปล่อยโคมลอย ห้ามยิงปืนขึ้นฟ้า และห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่, ควรระมัดระวังการใช้โป๊ะ การถูกล่อลวง และควรสืบสานประเพณีลอยกระทงอย่างไทย, ไม่แต่งกายล่อแหลม ไม่ให้เด็กเที่ยวตามลำพัง และไม่เที่ยวในสถานที่มั่วสุม, ระวังถูกล้วงกระเป๋า ถูกล่อลวงไปละเมิดทางเพศ และระวังอุบัติเหตุทางน้ำ จึงขอความร่วมมือประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ช่วยกันปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


ข่าวโดย : ศศิวรรณ บรรพบุรุษ
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 142

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738