ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 ตุลาคม 2562 / 09:39:16  
พาณิชย์ลำพูน ลงพื้นที่พบปะ และรับฟังความต้องการของผู้ประกอบการผ้าไหมยกดอกลำพูน ตลาดประชารัฐต้องชมในความส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์
พาณิชย์ลำพูน ลงพื้นที่พบปะ และรับฟังความต้องการของผู้ประกอบการผ้าไหมยกดอกลำพูน ตลาดประชารัฐต้องชมในความส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์
พาณิชย์ลำพูน ลงพื้นที่พบปะ และเยี่ยมเยี่ยนผู้ประกอบการผ้าไหมยกดอกลำพูน (คุณอู๋ไหมไทย) เพื่อรับฟังข้อเสนอความต้องการ ผู้ประกอบการในเรื่องแหล่งวัตถุดิบ ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้เตรียมแผนกำหนดแนวทางการเชื่อมโยง เจรจาธุรกิจ ระหว่างแหล่งผลิตเส้นไหม สู่การทอผ้าไหมยกดอกลำพูน

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 ที่ ร้านคุณอู๋ไหมไทย 48/2 แม่สารบ้านตอง ม.4 ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่พบปะ และเยี่ยมเยี่ยนผู้ประกอบการผ้าไหมยกดอกลำพูน (คุณอู๋ไหมไทย) เพื่อรับฟังข้อเสนอความต้องการ ผู้ประกอบการในเรื่องแหล่งวัตถุดิบ ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้เตรียมแผนกำหนดแนวทางการเชื่อมโยง เจรจาธุรกิจ ระหว่างแหล่งผลิตเส้นไหม สู่การทอผ้าไหมยกดอกลำพูน ในลำดับต่อไป
ร้านคุณอู๋ไหมไทย ดำเนินกิจการโดย นายเรวัต สิงห์ศักดิ์ เป็นผู้ประกอบการผ้าไหมยกดอกลำพูนที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลำพูน และได้รับการรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI และเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการจำหน่ายผ้าฝ้าย ผ้าไหมยกดอกลำพูน ที่ตั้งอยู่หมู่บ้านตลาดประชารัฐต้องชม "ตลาดหัตถกรรมผ้าทอแม่สารบ้านตอง" ในความส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน
ทั้งนี้ "บ้านแม่สารบ้านตอง" เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองลำพูน เป็นหมู่บ้านหัตถกรรมที่มีความโดดเด่นในการทอผ้าทั้งผ้าไหมและผ้าฝ้ายด้วยลวดลายยกดอกที่ยังใช้วิธีการทอแบบโบราณที่ยังคงคุณค่า และมีเอกลักษณ์ ผ้ายกดอกมีลักษณะเด่น คือ ในผืนผ้าจะมีลวดลายในตัวโดยผิวสัมผัส ผ้ายกดอก จะความนูน ของผืนผ้า แต่ละชื้นแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลวดลาย แต่ละลายส่วนใหญ่จะใช้ฝ้าย หรือไหมสีเดียวกัน ตลอดทั้งผืน บางครั้ง อาจทีการจกฝ้ายเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความโดดเด่นของลวดลาย เช่น ลายดอกพิกุล เป็นต้น
สำหรับ “ตลาดหัตถกรรมผ้าทอแม่สารบ้านตอง” เป็นตลาดประชารัฐต้องชมแห่งที่ 4 ของจังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นตลาดชุมชน และมีความเป็นอัตลัษณ์ของชุมชน โดยตลาดแห่งนี้เปิดดำเนินการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 - 18.00 น. โดยความร่วมมือจากจังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลเวียงยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ และการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบตลาดฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชน สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการพัฒนา ปรับปรุงสถานที่แห่งนี้ทำให้เกิด “ตลาดประชารัฐต้องชม” เอกลักษณ์พาณิชย์ อัตลักษณ์ของชุมชน

ข่าวโดย : อานนท์ บุญมาตุ้ย
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 380

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738