ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 ตุลาคม 2562 / 10:58:44  
ลำพูน จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ
ลำพูน จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ
วันนี้ (16 ต.ค. 62 ) ที่ห้องประชุม อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล อ.แม่ทา จ. ลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานกรมอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล อ.แม่ทา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทั้งนี้จังหวัดลำพูน ได้จัดประชุมร่วมกับส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง พร้อมลงพื้นที่ ในการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ พร้อมทั้งได้มอบหมายหน่วยงาน ให้ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้สำรวจสภาพโดยรอบเพื่อจะได้จัดเตรียม ในด้านสถานที่ การรักษาความปลอดภัย การอำนวยความสะดวกในเส้นทางดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ต่อไป

ข่าวโดย : ฝ่ายผลิตข่าว สปชส. จ.ลำพูน
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 771

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738