ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 ตุลาคม 2562 / 11:28:26  
น่าน-เริ่ม เข้าสู่ฤดูหนาว สาธารณสุขเตือนประชาชนระวัง 6 โรคที่มากับฤดูหนาว โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ที่มีโรคประจำตัว
น่าน-เริ่ม เข้าสู่ฤดูหนาว สาธารณสุขเตือนประชาชนระวัง 6 โรคที่มากับฤดูหนาว โดยเฉพาะผู้สูงอายุ    เด็กเล็ก และผู้ที่มีโรคประจำตัว
ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 สาธารณสุขจังหวัดน่าน เตือนประชาชนระวัง 6 โรคที่มากับฤดูหนาว โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ที่มีโรคประจำตัว

จากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศ เรื่อง การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย 2562 โดยประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 นี้ ประกอบ ลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยในระดับล่างที่ความสูงประมาณ 100 เมตร ถึงประมาณ 3,500 เมตร ได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้หรือลมตะวันออก ส่วนระดับบนพื้นที่สูงประมาณ 5,000 เมตรขึ้นไป ได้เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตก รวมทั้งปริมาณ และการกระจายของฝน บริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อุณหภูมิต่ำสุดบริเวณประเทศไทยตอนบน ลดลง ทำให้อากาศหนาวเย็นต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ที่มีโรคประจำตัว แพทย์เตือนประชาชนระวัง 6 โรคที่มากับฤดูหนาว
นายแพทย์นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่านกล่าวว่า จังหวัดน่านมีอากาศเริ่มหนาวเย็นลง เนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าเขา ส่งผลให้ประชาชนเจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆได้ง่าย เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ฤดูหนาว หากร่างกายปรับสภาพไม่ทันก็อาจทำให้เกิดโรคต่างๆ ได้ โรคที่เกิดขึ้นในฤดูหนาวมักจะเกิดกับเด็กและผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้หวัด โรคปอดบวม โรคหัด โรคอีสุกอีใสและโรคท้องร่วง สาเหตุส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อไวรัส ซึ่งชอบอากาศหนาวเย็น โรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคหัด โรคอีสุกอีใส เป็นโรคที่ติดต่อกันได้จากการไอ จาม และอาจติดจากการใช้ภาชนะ และสิ่งของร่วมกัน เช่น แก้วน้ำ ผ้าเช็ดหน้า แต่หากมีอาการไอมากขึ้นหรือมีไข้สูงนานเกิน 5 วัน ควรไปพบแพทย์ โดยเฉพาะเด็กเล็กหากหายใจเร็ว หอบ หรือหายใจแรงจนชายโครงบุ๋ม หรือหายใจมีเสียงดัง ควรไปพบแพทย์ ตรวจรักษา เพราะอาจเกิดโรคแทรกซ้อนที่สำคัญ คือโรคปอดบวม เนื่องจากเป็นสาเหตุการเสียชีวิตมากที่สุดในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ ส่วนโรคอุจจาระร่วงในฤดูหนาวมักจะเกิดขึ้นกับเด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ ติดต่อโดยการดื่มน้ำหรือกินอาหารที่มีเชื้อไวรัสปนเปื้อนเข้าไป หรืออาจติดต่อทางน้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วยได้ "การป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็กเล็ก ควรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ซึ่งสะอาด ปลอดภัย ผู้ที่ดูแลเด็กต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนเตรียมอาหารและหลังเข้าห้องน้ำ ให้เด็กกินอาหารที่สุกใหม่ๆ และดื่มน้ำต้มสุก โดยให้เด็กที่ป่วยถ่ายอุจจาระลงในภาชนะที่รองรับมิดชิด แล้วนำไปกำจัดในส้วมที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจาย" โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ เด็กเล็กและผู้ที่มีโรคประจำตัว มักจะป่วยเป็นโรคพวกนี้ได้ง่าย เพราะมีภูมิคุ้มกันต่ำ ขอให้ประชาชนรักษาสุขภาพโดยหมั่นออกกำลังกาย ทานอาหารที่มีประโยชน์ และพักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา และก่อนนอนให้สวมเสื้อกันหนาวห่มผ้าให้ร่างกายอบอุ่น หากมีอาการเจ็บป่วยให้รีบพบแพทย์ทันที.

ข่าวโดย : บรรลือ/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 194

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738