ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 ตุลาคม 2562 / 12:13:05  
ราชองครักษ์ประจำพระองค์ พร้อมคณะตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ จะปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ อุทยานแห่งชาติ ขุนตาล อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ราชองครักษ์ประจำพระองค์ พร้อมคณะตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ จะปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ อุทยานแห่งชาติ ขุนตาล อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ราชองครักษ์ประจำพระองค์ พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจความเรียบร้อย การเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ( ส่วนพระองค์ ) ณ อุทยานแห่งชาติ ขุนตาล อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562

เย็นวันที่ 15 ตุลาคม 2562 พลอากาศตรี พิศณุ ไพบูลย์ ราชองครักษ์ประจำพระองค์ พร้อมด้วย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ทหารรักษาความปลอดภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจความเรียบร้อย เพื่อการเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ( ส่วนพระองค์ ) ณ อุทยานแห่งชาติ ขุนตาล อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 โดยจะเสด็จทอดพระเนตร บ้านพักของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งอยู่บนพื้นที่รอยต่อของจังหวัด ลำพูน – ลำปาง และจะประทับ ณ อุทยานแห่งชาติขุนตาล จึงขอเชิญชวนประชาชน ในพื้นที่เฝ้ารับเสด็จ ฯ โดยทั่วกัน
อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สภาพพื้นที่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ซึ่งเป็นบรรยากาศที่เงียบสงบ และมีอุโมงค์ขุนตานซึ่งเป็นอุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทย สร้างโดยวิศวกรชาวเยอรมัน มีเนื้อที่ประมาณ 159,556.25 ไร่ หรือ 255.29 ตารางกิโลเมตร ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ( รัชกาลที่ 9 ) เคยเสด็จฯ มายังพื้นที่ ดอยขุนตาล เมื่อปี พ.ศ. 2512 และปี พ.ศ. 2516 ด้วย
สำหรับ นักท่องเที่ยว ที่ สนใจจะท่องเที่ยวและเข้าพักที่ อุทยานแห่งชาติขุนตาล สามารถติดต่อสอบถาม ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 546 335 , 081 - 032 6341 .

ข่าวโดย : ฝ่ายข่าว สปชส.ลำพูน 053 511 555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 192

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738