ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 พฤศจิกายน 2562 / 10:33:08  
จ. พะเยา รวมพลังจิตอาสาแสดงน้ำใจ สร้างกำลังใจให้ผู้ต้องขัง “ธารน้ำใจท้องถิ่นไทย เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง" เฉลิมพระเกียรติฯ
จ. พะเยา รวมพลังจิตอาสาแสดงน้ำใจ สร้างกำลังใจให้ผู้ต้องขัง “ธารน้ำใจท้องถิ่นไทย เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง
จังหวัดพะเยา รวมพลังจิตอาสาแสดงน้ำใจ สร้างกำลังใจให้ผู้ต้องขัง ตามโครงการ “ธารน้ำใจท้องถิ่นไทย เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง" เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมโครงการ “ธารน้ำใจท้องถิ่นไทย เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง" เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ เรือนจำจังหวัดพะเยา สำหรับ กิจกรรมภายในงาน มีการกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากรุณาธิคุณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้น ร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง ในเรือนจำจังหวัดพะเยา
ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นตามโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทย เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก โดยเป็นการรวมพลังจิตอาสาแสดงน้ำใจและสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ต้องขัง และเป็นกำลังใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม หลังจากออกจากเรือนจำ เป็นพลังในการช่วยเหลือสังคมต่อไป

ข่าวโดย : อานนท์ ติ๊บย้อย
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 144

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738