ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 พฤศจิกายน 2562 / 15:28:38  
ผวจ.พะเยา มอบนโยบาย การปฏิบัติราชการแก่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองพะเยา
ผวจ.พะเยา มอบนโยบาย การปฏิบัติราชการแก่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองพะเยา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบนโยบาย การปฏิบัติราชการแก่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองพะเยา

วันที่ 7 พ.ย.62 นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบนโยบาย พบปะเยี่ยมเยียน ข้าราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เน้นย้ำเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำ โดยการพัฒนาแหล่งน้ำในจังหวัดพะเยา ให้สามารถเก็บน้ำได้มากขึ้นโดยเฉพาะกว๊านพะเยา ทำอย่างไรจะให้สามารถเก็บน้ำได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่าปัจจุบัน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการการใช้น้ำในจังหวัดพะเยาทั้งอุปโภค บริโภค การเกษตร , ในเรื่องของการท่องเที่ยว จะต้องมีการพัฒนา ส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยว มีการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางโดยเฉพาะทางโซเชียล เฟสบุ๊ค เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาได้สะดวก ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบถึงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา เช่นแหล่งท่องเที่ยวข่วงนกยูงของจังหวัดพะเยา สินค้าโอทอป วัดวาอาราม วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของจังหวัดพะเยา รวมถึงการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ดี ให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ และกลับมาเที่ยวที่จังหวัดพะเยาอีก
นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ยังได้เน้นย้ำกับหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ , การแก้ไขปัญหาเรื่องการก่อสร้างโรงพยาบาลพะเยา ,การดูแลผู้สูงอายุ ,การขับเคลื่อนการก่อสร้างสนามบินพะเยา, การขับเคลื่อนพะเยาโมเดล ตามนโยบายของรัฐบาล ตามแนวคิดขยายผลการดำเนินการตามนโยบาย ตลาดนำการผลิต ซึ่งส่งเสริมให้เกษตรกร มีการวางแผนการผลิต อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับตลาด และในจังหวัดพะเยา ดำเนินการนำร่อง ในสินค้าเกษตร ข้าวหอมมะลิ ภายใต้แนวทาง “พะเยาโมเดล” โดยร่วมกับบริษัท ข้าว ซีพี จำกัด จัดงานวันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก ที่ อำเภอดอกคำใต้ ระหว่างวันที่ 14 -15 พฤศจิกายน 2562 ที่ บริเวณลานตลาดกลางการเกษตร (ลานตากมันจันทร์กระจ่าง) อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นหนึ่งในกิจกรรม ภายใต้แนวทาง “พะเยาโมเดล” ด้วย

ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส. พะเยา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา
อ่าน : 149

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738