ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 พฤศจิกายน 2562 / 10:34:18  
สปข.7 เข้าศึกษาดูงานที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และสื่อในสังกัด
สปข.7 เข้าศึกษาดูงานที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และสื่อในสังกัด
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 นำผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาด้านสื่อและข้อมูลข่าวสาร สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และสื่อในสังกัด

ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 นำผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี กว่า 30 คน เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 โดยมีนางระพีพร มีสอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมต้อนรับ โดยคณะศึกษาดูงาน ได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุป ผลดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานและสื่อ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และภาพรวมของประเทศด้วยเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุมทั่วประเทศของกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งศึกษาดูงานที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กล่าวว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 มุ่งเน้นนโยบายการพัฒนาบุคลากรในสังกัด พร้อมกับการพัฒนาด้านสื่อและด้านข้อมูลข่าวสาร ซึ่งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3ถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีวัฒนธรรมองค์กรมาอย่างยาวนาน มีชื่อเสียง มีประสบการณ์ จึงต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการผลิตรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ และสื่อโซเซียลอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้จริง


ข่าวโดย : เสาวณัฐ มูลสม สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 117

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738