ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 พฤศจิกายน 2562 / 11:44:33  
คุณตาวัย 79 ปี ชาวตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พลิกชีวิตจากผู้รับเหมา หันมาเลี้ยงกบสร้างรายได้ปีละหลายหมื่นบาท
คุณตาวัย 79 ปี ชาวตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พลิกชีวิตจากผู้รับเหมา หันมาเลี้ยงกบสร้างรายได้ปีละหลายหมื่นบาท
คุณตาวัย 79 ปี ในพื้นที่ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เลี้ยงกบแบบบ่อซีเมนต์และกระชัง แต่ละปีสามารถสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท นอกจากนั้นยังได้รับคัดเลือกเป็นครัวเรือนต้นแบบการเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาดูงานให้กับบุคคลทั่วไป

นายแน่น เครือสาร อายุ 79 ปี ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้เข้าไปดูกบที่เลี้ยงไว้บริเวณสระน้ำหลังบ้านของตนเอง โดยใช้วิธีการเลี้ยงแบบบ่อซิเมนต์และแบบกระชังหลังจากที่ตนเองได้เลี้ยงมาเป็นระยะเวลามากกว่า 10-20 ปี เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ซึ่งปัจจุบันมีกบที่เลี้ยงไว้รวมแล้วมากกว่า 10,000 ตัว โดยแต่ละรอบจะมีพ่อค้าแม่ค้าเดินทางมารับซื้อถึงบ้านเพื่อนำไปจำหน่าย
นายแน่น เครือสาร กล่าวว่า ก่อนหน้าที่จะทำการเลี้ยงกบดังกล่าว ตนเองได้เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น และได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานจากหลายๆ พื้นที่ จึงได้นำความรู้ที่ได้รับกลับมาทำการเลี้ยงด้วยตนเอง โดยในตอนแรกก็จะทำการเลี้ยงกับบ่อซีเมนต์ จากนั้นได้มีการขยายเลี้ยงในกระชัง ซึ่งจะเป็นการปล่อยให้กบอยู่กับธรรมชาติและหลังจากที่เลี้ยงไปก็พบว่า กบมีการเจริญเติบโตเป็นอย่างดีและ เป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องจากกบที่เลี้ยงไว้ดังกล่าวนั้นจะมีเนื้อที่นุ่มและแน่น โดยจะมีพ่อค้าแม่ค้าเดินทางมารับซื้อถึงบ้าน ซึ่งตนเองนั้นจะใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณ 3-4 เดือนก็จะสามารถเก็บผลผลิตกบออกจำหน่ายได้ โดยจะจำหน่ายแบบขายส่งที่กิโลกรัมละ 80 ถึง 90 บาท และหากเป็นแบบขายปลีกก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละ 85 ถึง 90 บาท ประกอบกับความโตของกบก็จะทำให้มีราคาที่แตกต่างกันไป โดยในแต่ละปีสามารถจำหน่ายกบที่เลี้ยงไว้ได้มากกว่า 30,000 บาท ซึ่งการเลี้ยงกบของตนเองนั้นจะเลี้ยงแบบธรรมชาติให้มากที่สุด ดังนั้นจึงเป็นที่ต้องการของตลาด และจะมีผู้ที่สนใจรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าเดินทางมาซื้อกันอย่างต่อเนื่อง

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 146

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738