ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 พฤศจิกายน 2562 / 12:16:47  
จ.ลำพูน สืบทอดประเพณีลอยโขมดตำบลต้นธง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 ของอาณาจักรหริภุญชัย หนึ่งเดียวในโลก อย่างยิ่งใหญ่
จ.ลำพูน สืบทอดประเพณีลอยโขมดตำบลต้นธง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 ของอาณาจักรหริภุญชัย หนึ่งเดียวในโลก อย่างยิ่งใหญ่
ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกัน สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ของชาวล้านนา ในงานประเพณีลอยโขมดตำบลต้นธง ประจำปี 2562 หนึ่งเดียวในล้านนา และหนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 5

ค่ำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ที่ ข่วงวัฒนธรรมท่าน้ำวัดรมณียาราม (กู่ระมัก) ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลำพูน,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน,องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน,สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน,สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน,และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดงานประเพณีลอยโขมดตำบลต้นธง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 หนึ่งเดียวในล้านนา และหนึ่งเดียวในโลก โดยมี นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน มี พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน มี นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน กล่าวรายงาน มี นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
สำหรับการจัดงานประเพณีลอย โขมดตำบลต้นธง ประจำปี 2562 ถือเป็นครั้งที่ 5 ที่เทศบาลตำบลต้นธงได้ร่วมกับโรงเรียน ,สถานศึกษา,ภาคราชการ , วัดทุกแห่งในเขต ตำบลต้นธง และประชาชนจาก 11 ชุมชน ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานประเพณีลอยขโมด และส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนและเกิดความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของตนเอง สำนึกรักบ้านเกิด และมีจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามในท้องถิ่นของตนเองสืบไป อีกทั้งยังได้เชิญชวนทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณี และทำให้เกิดพลังความสามัคคีในชุมชน ที่สำคัญคือส่งเสริมประเพณีของท้องถิ่น ยกระดับให้เป็นประเพณีที่โดดเด่นของจังหวัดในโอกาสต่อไป
ประเพณีลอยโขมด เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวล้านนา ที่นับถือปฎิบัติกันมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 15 นับตั้งแต่อาณาจักรหริภุญชัย ถึง อาณาจักรล้านนา โดยเมื่อถึงเดือนยี่เป็งวันเพ็ญเดือนสิบสองก็จะทำพิธีลอย โขมด ซึ่งเป็นการลอยเพื่อบูชาท้าวพกาพรหม , ลอยเพื่อลอยเคราะห์ลอยบาป , ลอยเพื่อส่งสิ่งของ และ ลอยเพื่อบูชาพระอุปคุตเถระ .

ข่าวโดย : อานนท์ บุญมาตุ้ย
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 275

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738