ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 พฤศจิกายน 2562 / 14:15:05  
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ประชุมเตรียมจัดโครงการ พะเยารวมน้ำใจ บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง ร.9
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ประชุมเตรียมจัดโครงการ พะเยารวมน้ำใจ บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวง ร.9
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ประชุมเตรียมจัดโครงการ พะเยารวมน้ำใจ บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2562

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นางฐิฐา เชียงวงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการ พะเยารวมน้ำใจ บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2562 โดยคณะกรรมการเหล่ากาขาดจังหวัดพะเยา ได้ร่วมกับโรงพยาบาลพะเยา โรงพะเยาบาลเชียงคำ โรงพยาบาลดอกคำใต้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ โดยการจัดการรับบริจาคโลหิต รวมถึงดวงตา และอวัยวะ จากข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สมาคม มูลนิธิ และประชาชนทั่วไป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
นางฐิฐา เชียงวงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ปัจจุบันการบริจาคโลหิตในจังหวัดพะเยาลดลง มีโลหิตไม่เพียงพอต่อการรักษาคนไข้ ปีนี้ทางคณะกรรมการเหล่าชาดจังหวัดพะเยา ได้มีการปรับปรุงการให้บริการ แก่ผู้มาบริจาคโลหิตรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ภายในงานจะมีการออกร้าน จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค การตรวจสุขภาพ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีของที่ระลึกมอบให้กับผู้ที่มาร่วมบริจาคโลหิต และจัดโรงทานบริการในวันดังกล่าวด้วย
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา จึงขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนสมาคมมูลนิธิชุมชน และประชาชนทั่วไปร่วมกันบริจาคโลหิต และอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยพร้อมเพรียงกัน...

ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส. พะเยา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา
อ่าน : 91

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738