ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 พฤศจิกายน 2562 / 14:49:33  
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมหารือกับโรงพยาบาลพะเยา เพื่อวางแผนการดำเนินงานให้บริการรักษาพยาบาลร่วมกัน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมหารือกับโรงพยาบาลพะเยา เพื่อวางแผนการดำเนินงานให้บริการรักษาพยาบาลร่วมกัน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมหารือกับโรงพยาบาลพะเยา เพื่อวางแผนการดำเนินงานด้านต่างๆ ในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้มารับบริการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับแพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา และคณะผู้บริหาร เดินทางมาร่วมประชุมปรึกษาและวางแผนการดำเนินงานด้านต่างๆ ในการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้มารับบริการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาพยาบาล จากนั้น รักษาการแทนผู้อำนวยการฯ ได้มอบกล่องถอดเข็ม จำนวน 900 กล่อง ให้แก่โรงพยาบาลพะเยา เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล
ในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยาและคณะผู้บริหาร ได้เยี่ยมชมแผนกต่าง ๆ และให้คำแนะนำแก่บุคลากร เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และโรงพยาบาลพะเยาพร้อมให้การช่วยเหลือและให้ความรู้แก่บุคลากรของศูนย์การแพทย์ฯ อีกด้วย

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 137

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738