ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 พฤศจิกายน 2562 / 14:50:41  
ดีอี เปิดศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมอย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งข่าวเข้าตรวจสอบ
ดีอี เปิดศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมอย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งข่าวเข้าตรวจสอบ
ดีอี เปิดศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมอย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งข่าวเข้าตรวจสอบ

          กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี ได้เปิดศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center) อย่างเป็นทางการ และเปิดตัวศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวง ดีอี กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีหน้าที่หลักในการติดตาม ตรวจสอบข้อมูลที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ พร้อมวิเคราะห์แนวโน้ม และบ่งชี้ข้อมูลที่เป็นข่าวปลอม และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง ผลิตข้อมูลข่าวสาร และภารกิจสำคัญคือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องต่อประชาชนและสาธารณชน เป็นการสร้างจิตสำนึกในการรอบรู้เท่าทันสื่อต่อประชาชน เพื่อให้สามารถปกป้องตนเองจากปัญหาข่าวปลอม และป้องกันการแชร์เนื้อหาข่าวที่ไม่เหมาะสม
          ทั้งนี้ กระทรวง ดีอี จะใช้กลไกการขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาข่าวปลอมที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยตรง เช่น โรคระบาด ภัยพิบัติ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ข่าวที่สร้างความแตกแยกในสังคม ข่าวที่สร้างความเข้าใจผิดต่อสังคม ตลอดจนข่าวที่ทำลายภาพลักษณ์ต่อประเทศ
          นอกจากนี้ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมยังได้เปิด 5 ช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งข่าวเข้าตรวจสอบ คือ เว็บไซต์ www.antifakenewscenter.com/ line @antifakenewscenter/ Fackbook Anti-Fake News Center/ Twitter @AFNCTHAILAND และที่ศูนย์รับแจ้งข่าวปลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง


ข่าวโดย : นันธิกา กิจปาโล
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 150

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738