ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 พฤศจิกายน 2562 / 14:53:23  
เริ่มแล้วงานเกษตรภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่..//
เริ่มแล้วงานเกษตรภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่..//
งานเกษตรภาคเหนือ ชูนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสำหรับคนรุ่นใหม่ มุ่งสู่การเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับการผลิตที่มีมาตรฐานปลอดภัย..//

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มเกษตรกร จัดงานเกษตรภาคเหนือ นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสำหรับคนรุ่นใหม่ ครั้งที่ 9 มุ่งเน้นการเผยแพร่ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้านนวัตกรรมเกษตร การพัฒนาระบบการผลิตที่มีมาตรฐานปลอดภัย ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีความโดดเด่น ทั้งทางด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง คุณภาพดิน สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีพลังงาน ในรูปแบบเชิงสาธิต ที่ให้ผู้เข้าชมงานได้รับความรู้และตัวอย่างที่สามารถสัมผัสได้จริง รวมทั้ง นิทรรศการโครงการพระราชดำริ นิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นวัตกรรมการเกษตร การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น การประกวดพืชและสัตว์ ทั้งปลาหมอสี ปลาหางนกยูงระดับนานาชาติ และงูสวยงาม เป็นต้น ตลอดจนสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากทั่วทุกภาคของประเทศ
สำหรับ งานเกษตรภาคเหนือ จัดขึ้นเป็นประจำทุก 2 ปี โดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์เกษตรแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 จนถึงปัจจุบัน เป็นครั้งที่ 9 แล้ว ทั้งนี้ ขอเชิญชวนเข้าร่วมชมงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 - 21.00 น. ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวโดย : ธิติมา พันรอด ทีมข่าวสวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : ธิติมา พันรอด
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 423

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738