ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 พฤศจิกายน 2562 / 15:02:57  
เจ้าอาวาสวัดปางหมู นำคณะศรัทธาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้ารับประทานพระบรมสารีริกธาตุจากสมเด็จพระสังฆราชศรีลังกา
เจ้าอาวาสวัดปางหมู นำคณะศรัทธาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้ารับประทานพระบรมสารีริกธาตุจากสมเด็จพระสังฆราชศรีลังกา
เจ้าอาวาสวัดปางหมู นำคณะศรัทธาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้ารับประทานพระบรมสารีริกธาตุจากสมเด็จพระสังฆราชศรีลังกา

เช้าวันนี้( 8 พฤศจิกายน ) พระครูอนุยุตสังฆกิจ เจ้าอาวาสวัดปางหมู พร้อมด้วยนายจำลอง รุ่งเรือง และคณะศรัทธาจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 20 คนเข้ารับประทานพระบรมสารีริกธาตุจากสมเด็จพระสังฆราชศรีลังกา ณ วัด Malwaththa เมือง kandy ประเทศศรีลังกา และจะได้อัญเชิญสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อนำไปประดิษฐานเป็นการถาวร ณ พระธาตุ วัดปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้ สักการบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไป โดยคณะฯ จะได้เดินทางถึงท่าอากาศยานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.42 น. และมีขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุไปยังพระธาตุ วัดปางหมู
จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุท่าอากาศยานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปยังพระธาตุ วัดปางหมู ในวันเวลาดังกล่าว/

ข่าวโดย : รุจิรา ศรีมูล เครือข่าย ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน ภาพ/ข่าว
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.จ.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 116

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738