ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 พฤศจิกายน 2562 / 16:13:31  
ลำพูน เดินหน้าโครงการพัฒนาเรื่องเล่า Story telling ของเมืองท่องเที่ยวล้านนา
ลำพูน เดินหน้าโครงการพัฒนาเรื่องเล่า Story telling ของเมืองท่องเที่ยวล้านนา
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน เดินหน้าโครงการพัฒนาเรื่องเล่า Story telling ของเมืองท่องเที่ยวล้านนา เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง และพะเยา หวังยกระดับวัฒนธรรมสู่การจัดการท่องเที่ยว

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.30 น. จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน จัดเสวนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา Story Telling เรื่องเล่าของเมืองท่องเที่ยวล้านนา (จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา และ จังหวัดเชียงราย) ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีผู้ร่วมเสวนาฯประกอบด้วย นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , นางสุวิภา จำปาวัลย์ นักวิจัยประจำศูนย์ชาติพันธุ์ไทยในล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(มช.) , นางเบญจวรรณ พลประเสริฐ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย จังหวัดลำพูน , นายกุลวีร์ วัฒนกสิกรรม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดลำพูน , ประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนพระบาทห้วยต้ม มีผู้สนใจเข้าร่วมนับหลายร้อยคน
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และ จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สินค้า OTOP เครื่องปั้นดินเผา ไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ผล โดยมีกลยุทธ์ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีการบริการที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ภาพรวมของการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา มีจุดเด่นด้านทรัพยากรด้าน การท่องเที่ยวและศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยววิถีไทยของรัฐบาล ยกระดับ วัฒนธรรมสู่การจัดการท่องเที่ยวโดยทำให้เกิดการสืบเสาะค้นหารากเหง้าทางวัฒนธรรมล้านนา ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาเรื่องเล่า (Story Telling) ของเมืองท่องเที่ยวล้านนา และยกระดับวัฒนธรรมล้านนาสู่การจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
อย่างไรก็ตาม การดำเนินโครงการพัฒนาเรื่องเล่า (Story telling) ของเมืองท่องเที่ยวล้านนา เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง และพะเยา นั้น นับเป็นการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวของรัฐบาล ยกระดับวัฒนธรรมสู่การจัดการท่องเที่ยวโดยทำให้เกิดการสืบเสาะ ค้นหารากเหง้าทางวัฒนธรรมล้านนา มีผลต่อการรับรู้สินค้าบริการ และภาพลักษณ์ที่ดีในการกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดกระแสการท่องเที่ยว การซื้อสินค้า และบริการ ทั้งในระดับ จังหวัดและระดับภูมิภาค เป็นการกระจายรายได้เข้าสู่ภาคประชาชนและยกระดับวัฒนธรรมสู่การจัดการด้านการท่องเที่ยว

ข่าวโดย : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ 05352565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 172

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738