ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 พฤศจิกายน 2562 / 16:15:23  
คณะสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดแพร่
คณะสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดแพร่
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในจังหวัดแพร่ รู้สึกดีใจที่วุฒิสภาจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ(ตอนบน) รับฟังข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่างๆ ด้านสมาชิกวุฒิสภายืนยันจะเร่งผลักดัน ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะแก้ไขในการบริหารงานเพื่อปฏิรูปประเทศของรัฐบาลให้ตรงกับความต้องการของประชาชน ตลอดการทำหน้าที่ ส.ว. ในระยะเวลา 5 ปีนี้

เช้าวันนี้(8 พฤศจิกายน 2562) ที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้(อ.อ.ป.) เขตแพร่ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ พลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ(ตอนบน) ได้นำคณะสมาชิกวุฒิสภา ร่วมรับฟังข้อมูลจากภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดแพร่ เกี่ยวกับปัญหาด้านที่ดินทำกินและป่าไม้ ไฟป่าและหมอกควัน การท่องเที่ยว การบริหารจัดการน้ำ และข้อเสนอแนะต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ก่อนที่จะสรุปผลและนำเสนอในกลุ่มใหญ่อีกครั้ง ซึ่งมีตัวแทนภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 100 คน

นายปัญจพล ประสิทธิโศภิน ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดแพร่ หนึ่งในผู้แทนภาคเอกชนกล่าวว่า ขอบคุณคณะ ส.ว. ที่ได้จัดโครงการลงมาพบประชาชนในพื้นที่ ซึ่งภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดแพร่ได้สะท้อนสิ่งที่เป็นปัญหาพร้อมข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข โดยการลงพื้นที่ของคณะ ส.ว. ในครั้งนี้จะมีผลดีกับพี่น้องชาวจังหวัดแพร่ จะได้มีการนำข้อมูลไปเสนอกับคณะผู้บริหารเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวจังหวัดแพร่ต่อไป

ด้าน นายจิรชัย มูลทองโร่ย หนึ่งในคณะสมาชิกวุฒิสภาที่ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้ขอบคุณประชาชนทุกภาคส่วนที่มาร่วมให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ซึ่งคณะ ส.ว. จะได้นำไปบูรณาการต่อยอดทำให้เกิดความร่วมมือกับภาคราชการเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และตลอดระยะเวลา 5 ปี ในการทำงานของ ส.ว. จะได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามที่ประชาชนได้ให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องต่อไป

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : วัชระ เพชรพลอย
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 162

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738