ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 พฤศจิกายน 2562 / 16:35:31  
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนทดลองทำวงเวียน ที่ซุ้มประตูเมืองด้านทิศใต้
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนทดลองทำวงเวียน  ที่ซุ้มประตูเมืองด้านทิศใต้
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนทดลองทำวงเวียน ที่ซุ้มประตูเมืองด้านทิศใต้ เพื่อความปลอดภัยทางถนน

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนทดลองทำวงเวียน ที่ซุ้มประตูเมืองด้านทิศใต้ บริเวณสามแยกท่าโป่งแดง ซึ่งเป็นวงเวียนแห่งที่ 2 ของเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน โดยผู้ใช้รถ ใช้ถนน เมื่อถึงวงเวียนก่อน มีสิทธิ์ไปก่อน หากไปถึงพร้อมกันผู้ที่อยู่ทางขวา จะได้สิทธิ์ไปก่อน จึงขอให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนนปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฏจราจร เพื่อความปลอดภัยทางถนน
สำหรับจุดดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง เนื่องจากมีซุ้มประตู และเมื่อมีการขยายถนน ทำให้ซุ้มประตูอยู่กลางถนน คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงมีมติให้ทำวงเวียน เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน /

ข่าวโดย : วาสนา ข่าว/เขมทัต ภาพ
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.จ.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 190

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738