ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 พฤศจิกายน 2562 / 16:43:58  
จังหวัดลำพูน คุมเข้มออกตรวจสอบป้องปรามร้านดอกไม้เพลิงช่วงเทศกาลลอยกระทง
จังหวัดลำพูน คุมเข้มออกตรวจสอบป้องปรามร้านดอกไม้เพลิงช่วงเทศกาลลอยกระทง
จังหวัดลำพูน บูรณาการร่วมออกตรวจสอบป้องปรามร้านดอกไม้เพลิง แนะนำให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด ขณะที่พาณิชย์จังหวัด ย้ำ ผู้ค้าต้องกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับฉลากให้ชัดเจน ภาพรวมผู้ค้าปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายพิพัฒน์พงษ์ หลวงสุภา ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า เป็นหัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ประกอบด้วย กอ.รมน.จว.ลำพูน ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน สาธารณสุขจังหวัดลำพูน อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน และพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบและแนะนำผู้ประกอบการจำหน่ายดอกไม้เพลิงในช่วงเทศกาลลอยกระทงในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อป้องปรามป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากดอกไม้เพลิงในช่วงเทศกาลลอยกระทงปี 2562 และรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ประกอบการ ร้านค้าในพื้นที่จังหวัดลำพูนให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านฉลากสินค้าควบคุมฉลากอย่างถูกต้อง
ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้กำชับผู้ค้าให้ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับว่าด้วยเรื่องการควบคุมฉลาก และคำเตือนของเจ้าหน้าที่ฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะฉลากเตือนอันตรายที่เกิดจากการเล่นพลุ ประทัดตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 36 ปี พ.ศ.2556 ที่กำหนดให้ผู้ค้าจะต้องกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับฉลากให้ชัดเจน เช่น ผู้เล่นดอกไม้เพลิงที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี ต้องอยู่ในการกำกับดูแลของผู้ใหญ่ ควรเก็บประทัดให้พ้นมือเด็ก ไม่ควรเก็บประทัดไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง และควรเล่นประทัดในที่โล่งกว้าง ห่างไกลจากวัตถุไวไฟ โดยผลการดำเนินการพบว่า ผู้ค้าปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ
อย่างไรก็ตาม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้แนะนำให้ผู้ค้าติดป้ายแสดงรายการสินค้า/ราคาที่มีจำแนกรายการสินค้าให้ครบถ้วน ตาม พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและค่าบริการ พ.ศ. 2542 เพื่อให้ผู้บริโภคได้พิจารณาและเป็นตัวเลือกให้การซื้อสินค้าต่อไป

ข่าวโดย : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ 05352565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 171

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738