ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 พฤศจิกายน 2562 / 10:41:49  
จังหวัดเชียงราย อบต.แม่สลองใน พร้อมจัดงานวัฒนธรรมชาวดอยดอกบัวตองบานที่ดอยหัวแม่คำ ประจำปี 2562
จังหวัดเชียงราย อบต.แม่สลองใน พร้อมจัดงานวัฒนธรรมชาวดอยดอกบัวตองบานที่ดอยหัวแม่คำ ประจำปี 2562
อบต.แม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จัดงานการแสดงวัฒนธรรมชาวดอย ดอกบัวตองบานที่บ้านหัวแม่คำ ในวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2562

นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เปิดเผยว่า อำเภอแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน จัดงานวัฒนธรรมชาวดอย ดอกบัวตองบานที่บ้านหัวแม่คำ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2562 ณ บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการแสดงออกและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชนเผ่า และเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ในงานจัดแสดงวิถีชีวิตวัฒนธรรม 7 ชนเผ่า ประกอบด้วยชนเผ่าอาข่า ม้ง เย้า ลีซูไทยลื้อ ลาหู่ และจีนยูนนาน พร้อมด้วยนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น เที่ยวชมทุ่งดอกบัวตอง น้ำตกดอยหัวแม่คำ วนอุทยานดอยหัวแม่คำ จัดการแข่งขันกีฬาชนเผ่า มีแข่งวิ่งไม้โกงกาง ลูกข่าง สะบ้า จัดประกวดธิดาชนเผ่าพร้อมกิจกรรมงานขันโตกชาวดอย กำหนดเปิดงานในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 13.30น.เป็นต้นไป สำหรับในเช้าวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 จัดทำบุญตักบาตรพระขี่ม้าบิณฑบาต บริเวณภายในหมู่บ้านและชมทุ่งบัวตองในช่วงฤดูหนาวนี้ไปเที่ยวชมทุ่งดอกบัวตองบานและชมงานวัฒนธรรมชาวดอย ดอกบัวตองบานที่บ้านหัวแม่คำ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2562 ณ บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 499

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738