ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 พฤศจิกายน 2562 / 10:57:57  
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงราย เปิดสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นเจ้าหน้า รปภ.
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงราย เปิดสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นเจ้าหน้า รปภ.
สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงราย ร่วมกับสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก รับสมัครบุคคลเข้าทำงานในหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายทองคำ ทรายหมอ รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกษาเขตเชียงราย แจ้งว่า สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงราย ในพื้นที่รับผิดชอบ 2 จังหวัดคือจังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวนมาก ผู้สมัครที่เป็นทหารผ่านศึกนอกประจำการหรือครอบครัวทหารผ่านศึก หรือทหารนอกประจำการ ผู้สำเร็จวิชาทหารปี 3-5 หรือทหารกองเกิน สำเร็จการศึกษาภาคบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ อายุระหว่าง 18-55 ปี ถ้าอายุ 18 ปี ต้องผ่านการเรียน รด.มาแล้ว โดยจัดให้มีการฝึกอบรม เมื่อเข้าทำงานในหน้าที่ รปภ.ของสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะได้รับสิทธิและสวัสดิการ สำหรับผู้สนใจให้ติดต่อและสมัครงานพร้อมหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา บัตรผ่านศึก สมุดกองหนุน รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้วจำนวน 4 รูป และใบรับรองแพทย์ ได้ที่ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงราย ถนนหน้าค่าย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 053-711215

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 206

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738