ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 พฤศจิกายน 2562 / 11:40:16  
ก.ล.ต. ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ นำความรู้ตลาดทุนสู่ SMEs และผู้ลงทุน..//
ก.ล.ต. ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ นำความรู้ตลาดทุนสู่ SMEs และผู้ลงทุน..//
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานด้านตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัล มุ่งส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีระดมทุนในตลาดทุน พร้อมแนะแนวความก้าวหน้าวิชาชีพสอบบัญชีแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยภาคเหนือ มุ่งเพิ่มจำนวนผู้สอบบัญชีตลาดทุนในอนาคต..//

ที่โรงแรมแชงกรี-ลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด ชมรมธนาคารจังหวัด สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จัดสัมมนา คาราวาน ก.ล.ต. นำความรู้ตลาดทุนสู่จาวเจียงใหม่ มุ่งเน้นการให้ข้อมูลอย่างรอบด้าน เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอี ให้ใช้ตลาดทุนเป็นแหล่งระดมทุน มีการจัดทำบัญชีและงบการเงินของธุรกิจที่มีมาตรฐาน และรับฟังประสบการณ์ตรงจากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการระดมทุน พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดทุนและสินทรัพย์ดิจิทัลแก่ประชาชน มีการเสวนาในหลายหัวข้อ ทั้งเรื่อง “บัญชีที่ต้องรู้ เพื่อก้าวสู่ตลาดทุน” รวมทั้งหัวข้อ “เส้นทางธุรกิจ สู่ตลาดทุนไทย” และการเสวนาเรื่อง“ลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างไร ให้โดนใจ ไม่ถูกหลอก” และให้คำปรึกษาเรื่องการระดมทุนและให้ความรู้การลงทุนในตลาดทุนอีกด้วย
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทั้งด้านการลงทุนและการระดมทุน โดยมีขนาดจีดีพี2.3 แสนล้านบาท ในปี 2560 ขณะที่มูลค่าด้านตลาดทุน ในปี 2561 พบว่ามีจำนวนบัญชีลงทุนหุ้นกว่า 7.6 หมื่นบัญชี และบัญชีกองทุนรวมกว่า 1 แสนบัญชี เป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ นอกจากนี้ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่มีบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นกับประชาชน (IPO) แล้ว 2 บริษัท ด้วยมูลค่าการระดมทุนประมาณ 900 ล้านบาทจึงสะท้อนว่า ยังมีโอกาสที่ผู้ประกอบการจะระดมทุนผ่านตลาดทุนได้อีกมาก
นอกจากนี้ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2562 ก.ล.ต.ยังจัดกิจกรรมคู่ขนาน โดยพบปะให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับตลาดทุนและวิชาชีพบัญชีแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 6แห่ง ครอบคลุมนักศึกษากว่า 1 พันคน นับเป็นครั้งแรกที่ ก.ล.ต. เดินสายเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์การทำงานในเรื่องดังกล่าวโดยตรง เนื่องจากที่ ก.ล.ต. มีนโยบายสนับสนุนการเพิ่มผู้สอบบัญชีในตลาดทุนให้มากขึ้น เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในวิชาชีพสอบบัญชีดังกล่าวในอนาคต

ข่าวโดย : ธิติมา พันรอด ทีมข่าวสวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : ธิติมา พันรอด
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 218

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738