ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 พฤศจิกายน 2562 / 12:33:56  
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐิน ให้บริษัทเอพีเอ็น 2014 จำกัด ทอดถวาย ณ วัดจองคำ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐิน  ให้บริษัทเอพีเอ็น  2014 จำกัด ทอดถวาย ณ วัดจองคำ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐิน ให้บริษัทเอพีเอ็น 2014 จำกัด ทอดถวาย ณ วัดจองคำ พระอารามหลวง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

เช้าวันนี้(9 พย.) นางสาวณัฐสุดา ปัญญานุสรณ์กิจ ประธานบริษัทเอพีเอ็น 2014 จำกัดอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดจองคำ พระอารามหลวง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอนหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมพิธี เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป ได้จตุปัยจัยทั้งสิ้น 614,999 บาท พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ จำนวนหนึ่ง
วัดจองคำ พระอารามหลวง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองแม่ฮ่องสอน สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2370 นับเป็นวัดแรกของเมืองแม่ฮ่องสอน สร้างตามแบบอย่างศิลปะไทใหญ่ สิ่งที่โดดเด่นคือ หลังคาทรงปราสาท 9 ชั้น และมีศาสนสถานที่สำคัญคือ วิหารหลวงพ่อโต สร้างโดยช่างชาวพม่า ปัจจุบันพระครูอนุสรณ์ชัยสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดจองคำ/

ข่าวโดย : วาสนา ข่าว/พักตร์ภูมิ ภาพ
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.จ.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 115

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738