ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 พฤศจิกายน 2562 / 12:46:36  
พระบาทสมเด็จ พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้กรมทางหลวง ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระสิงห์ ประจำปี 2562
พระบาทสมเด็จ พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้กรมทางหลวง ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระสิงห์ ประจำปี 2562
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้า ให้อธิบดีกรมทางหลวง ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 พร้อมทั้งมีส่วนราชการ จังหวัดเชียงรายและพี่น้องประชาชน เข้าร่วมอย่างครึกครื้น

พระบาทสมเด็จ พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้ากฐิน ให้กรมทางหลวง ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส นำโดยนาย นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เป็นประธานในพิธีทอดกฐินพระราชทาน มี นายทวี เกศสำอาง รองอธิบดีฝ่ายบริหาร นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง นายอภิชาติ จันทรทรัพย์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ พันเอก ศึกวังแก้ว เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 37 และ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1,2,3,11,13,14,15,17 ข้าราชการในสำนักงานกรมทางหลวง เข้าร่วมการทอดผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช 2562 ถวายแด่พระสงฆ์ ในวัน เสาร์ที่9 พฤศจิกายน2562 เวลา 09.00 น. ณ วัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในการที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กรมทางหลวง นำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ พระอารามนี้ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เป็นจำนวนเงิน 1,989,308 บาท (หนึ่งล้าน-เก้าแสน-แปดหมื่น-เก้าพัน-สามร้อย-แปดบาทถ้วน) ด้วยองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม กฐินพระราชทานให้วัดพระอารามหลวงในเขตจังหวัดเชียงราย จำนวน 3 วัด ได้แก่ วัดพระแก้ว)(พระอารามหลวง) วัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง) และวัดราษฎร์จำนวน 1 วัด ได้แก่ วัดฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ทั้งนี้กรมทางหลวงยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่สถานศึกษาในจังหวัดเชียงรายจำนวน 4แห่ง คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย โรงเรียนปริยัติธรรมวัดพระสิงห์ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ โรงเรียนละ 40,000 บาท วัดพระสิงห์ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี คณิตสามัญ ตั้งอยู่ที่ถนนท่าหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา สันนิษฐานกันว่าน่าจะสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ามหาพรหม ซึ่งเป็นพระอนุชาของพญากือนา ผู้ครองเมืองเชียงใหม่ ราวปีพ.ศ 1928

ข่าวโดย : นายรังสิมันตุ์ วงค์วรรณ์
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 148

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738