ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 พฤศจิกายน 2562 / 12:22:03  
มณฑลทหารบกที่ 38 จังหวัดน่าน เปิดการฝึกทหารใหม่รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 2
มณฑลทหารบกที่ 38 จังหวัดน่าน เปิดการฝึกทหารใหม่รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 2
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 จังหวัดน่าน มอบหมายให้ พันเอกวิสิษฐ์ ทรัพย์สิน รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่รุ่นปี 2562 ผลัดที่2

(11 พ.ย. 2662) พลตรี จรัญ ปัญญาดี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 มอบหมายให้ พันเอกวิสิษฐ์ ทรัพย์สิน รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่รุ่นปี 2562 ผลัดที่2 พร้อมด้วยกำลังพลนายทหาร นายสิบ และทหารใหม่ เข้าร่วมพิธีจำนวน 140 นาย ณ หน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่ 38 เพื่อดำเนินการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 – 13 มกราคม 2563 รวม 10 สัปดาห์ . ทั้งนี้ พันเอกวิสิษฐ์ ทรัพย์สิน รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 ได้กล่าวให้โอวาทกับทหารใหม่ ขอให้ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย โดยยึดถือแบบอย่างตามธรรมปฏิบัติของทหารอย่างเคร่งครัด ทั้งอยู่ภายในและนอกกรมกอง เป็นทหารที่ดีของประเทศชาติ ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อกองทัพบก ทหารใหม่ทุกนายที่ได้เข้ามารับใช้ชาติเป็นประสบการณ์ที่ดี มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยมากขึ้น ได้พบเพื่อนใหม่ รู้รักสามัคคีในหมู่คณะ ปลูกฝังลักษณะผู้นำ เสริมสร้างอุดมการณ์ ให้มีคุณธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อกองทัพบก มีสำนึกต่อการตอบแทนบุญคุณแผ่นและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภายหลังผ่านพ้นจากการฝึกตลอดระยะเวลา 3 เดือน จะเปิดโอกาสอนุญาตให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครอบครัว ได้พบกับทหารใหม่ต่อไป

ข่าวโดย : บรรลือ อินต๊ะไชย
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 114

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738