ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 พฤศจิกายน 2562 / 12:34:34  
เจ้าอาวาสวัดปางหมู เจริญพรเชิญชวนกราบนมัสการสักการะพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกา
เจ้าอาวาสวัดปางหมู เจริญพรเชิญชวนกราบนมัสการสักการะพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกา
เจ้าอาวาสวัดปางหมู เจริญพรเชิญชวนกราบนมัสการสักการะพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกา

พระครูอนุยุต สังฆกิจ เจ้าอาวาสวัดปางหมู เจริญพรเชิญชวนศรัทธาสาธุชน เข้ากราบนมัสการและสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับประทานจากสมเด็จพระสังฆราชศรีลังมา มาประดิษฐานเป็นการถาวร ณ พระธาตุวัดปางหมู เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต โดยได้เปิดให้เข้ากราบนมัสการและสักการะ ตั้งแต่ ๑๑ พฤศจิกายน - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา 19.00-21.00 น.เป็นเวลาหนึ่งเดือน
พระบรมสารีริกธาตุ คือ พระอัฐิของพระพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์ได้ทรงอธิษฐานไว้ก่อนปรินิพพาน ให้คงเหลือไว้หลังจากการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธบริษัท ซึ่งวัดปางหมูได้รับประทานจากสมเด็จพระสังฆราชศรีลังกา เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยพระครูอนุยุต สังฆกิจ เจ้าอาวาสวัดปางหมู พร้อมด้วยนายจำลอง รุ่งเรือง ทานบดีและผู้อุปถัมป์งานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ได้นำคณะศรัทธาจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๒๐ คน เดินทางเข้ารับประทานพระบรมสารีริกธาตุจากสมเด็จพระสังฆราชศรีลังกา ณ วัด Malwaththa เมือง kandy ,SriLanka และได้อัญเชิญสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมีพระสุมณฑ์ศาสนกิติ์ เจ้าคณะ จ.แม่ฮ่องสอนพร้อมคณะสงฆ์ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอนและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากต้อนรับ
โดยในวันนี้ (13 พ.ย.62) เวลาประมาณ 14.42 น. จะได้มีพิธีอัญเชิญหน่อพระศรีมหาโพธิ์ จากประเทศศรีลังกา ถึงท่าอากาศยาน จ.แม่ฮ่องสอน และจัดขบวนแห่ไปยังพระธาตุ วัดปางหมู
จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเข้านมัสการและสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และต้นศรีมหาโพธิ์จากประเทศศรีลังกา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ได้ ณ พระธาตุ วัดปางหมู .ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข่าวโดย : รัชนี ดัชถุยาวัตร
บรรณาธิการ : บวรนันท์ แสนทวีสุข
หน่วยงาน : สวศ.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 122

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738