ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 พฤศจิกายน 2562 / 13:32:55  
จังหวัดลำพูน กำหนดจัดพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
จังหวัดลำพูน กำหนดจัดพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
จังหวัดลำพูน กำหนดจัดพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 ในวันที่ 14 พ.ย.นี้ ที่หอประชุมอำเภอเมืองลำพูน

นางสาวชูศรี พูลศิริ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า วันที่ 14 พฤศจิกายน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทาน โครงการพระราชดำริฝนหลวง เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝน จนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวง ที่ขจัดปัดเป่าความทุกข์ยาก ให้แก่พสกนิกรของพระองค์ที่ประสบภัยแล้ง และเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ จวบจนปัจจุบัน
ดังนั้น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พุทธศักราช 2545 กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โดยในปีนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในการจัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ทั้งนี้ ในโอกาส “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ที่ได้เวียนมาบรรจบครบรอบ 64 ปี จังหวัดลำพูน จึงได้กำหนดจัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 ของจังหวัดลำพูน ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จึงขอเชิญชวนข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา อาสาสมัครฝนหลวง ร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ โดยสามารถเข้าร่วมพิธีฯ และชมนิทรรศการเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ข่าวโดย : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ 05352565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 305

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738