ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 พฤศจิกายน 2562 / 14:14:34  
คณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่แม่ฮ่องสอน พร้อมรับฟังความเห็นเพื่อช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวแม่ฮ่องสอน
คณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่แม่ฮ่องสอน พร้อมรับฟังความเห็นเพื่อช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวแม่ฮ่องสอน
คณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่แม่ฮ่องสอน พร้อมรับฟังความเห็น เพื่พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวแม่ฮ่องสอน ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ตอนบน

วันนี้(13 พฤศจิกายน 2562) เวลา 14.45 น. พลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคเหนือ(ตอนบน) คนที่หนึ่ง หัวหน้าคณะ นำคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2562 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และภาคประชาชน อันจะนำไปสู่การสนับสนุนช่วยเหลือ เช่น ด้านการท่องเที่ยว ด้านการค้าชายแดน ด้านหมอกควัน พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นด้านกฎหมายอันจะนำไปสู่การบริหารราชการของจังหวัดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีนาสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ
กำหนดการลงพื้นที่ของคณะสมาขิกวุฒิสภา ประกอบด้วย วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. คณะสมาชิกวุฒิสภา ร่วมประชุมหารือข้อราชการ ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ จากนั้น เวลา 13.00 น. คณะสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เพื่อรับฟังข้อมูล ความเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำในด้านที่ดินทำกิน รวมถึงผลผลิตทางการเกษตร วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. คณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่หมู่บ้านรักไทย เพื่อพบปะประชาชนและรับฟังความเห็น ด้านสินค้าเกษตร และการขนส่งสินค้าเกษตรโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดสุดท้าย
ขณะที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะทำการผลิตรายการพิเศษ “สมาชิกวุฒิสภาพบชาวแม่ฮ่องสอน” ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.10 – 12.00น. ออกอากาศทั้งทางระบบเอฟเอ็ม 104 เมกกะเฮิรต์ ระบบเอเอ็ม 981 กิโลเฮิร์ต และ ดำเนินการถ่ายทอดสดทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ สวท.แม่ฮ่องสอน ในวันที่ 14 พฤศจิกายน เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน และวันที่ 15 พฤศจิกายน เวลา 10.00 – 11.30 น. ณ บ้านรักไทย

ข่าวโดย : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 156

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738