ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 พฤศจิกายน 2562 / 14:29:37  
ผวจ.พะเยา มอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการ ผู้บริหาร อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.แม่ใจ
ผวจ.พะเยา มอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการ ผู้บริหาร อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.แม่ใจ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการ ผู้บริหาร อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.แม่ใจ

วันที่ 13 พ.ย.62 นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบนโยบาย พบปะเยี่ยมเยียน ข้าราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอแม่ใจ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบนโยบายในครั้งนี้ ที่ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอภูแม่ใจ โดยมีว่าที่ร้อยตรีจำรัส โสตถิกุล นายอำเภอแม่ใจ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในอำเภอแม่ใจ เข้าร่วมรับมอบนโยบาย
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เน้นย้ำในเรื่องของข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย การเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ การบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาแหล่งน้ำกว๊านพะเยา หนองเล็งทราย และแหล่งน้ำต่างๆในพื้นที่ ให้สามารถเก็บน้ำได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ให้เพียงพอต่อความต้องการการใช้น้ำในจังหวัดพะเยา , การส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา , การขับเคลื่อนการส่งเสริมดูแลผู้สูงอายุ ให้พะเยาเป็นท่องเที่ยวผู้สูงอายุ , ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองชายแดน , การขับเคลื่อนการก่อสร้างสนามบินพะเยา, การขับเคลื่อนพะเยาโมเดล ตามนโยบายของรัฐบาล ตามแนวคิดขยายผลการดำเนินการตามนโยบาย ตลาดนำการผลิต ซึ่งส่งเสริมให้เกษตรกร มีการวางแผนการผลิต อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับตลาด และในจังหวัดพะเยา ดำเนินการนำร่อง ในสินค้าเกษตร ข้าวหอมมะลิ ภายใต้แนวทาง “พะเยาโมเดล” โดยร่วมกับบริษัท ข้าว ซีพี จำกัด จัดงานวันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก ที่ อำเภอดอกคำใต้ ระหว่างวันที่ 14 -15 พฤศจิกายน 2562 ที่ บริเวณลานตลาดกลางการเกษตร (ลานตากมันจันทร์กระจ่าง) อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นหนึ่งในกิจกรรม ภายใต้แนวทาง “พะเยาโมเดล” นอกจากนี้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดพะเยา เชียงราย แพร่ น่าน โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ได้กำหนดจัดงานมหกรรม “เชื่อมโยงตลาดเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business matching ข้าวหอมมะลิพะเยา” ขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตการแปรรูป และการตลาดเพิ่มมูลค่าเพิ่มผลผลิตข้าวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อขยายช่องทางการตลาดข้าวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหอม พะเยา ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ และชนะเลิศการแข่งขันการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทยในหลายปีที่ผ่านมา
ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยการเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business matching การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปการจัดแสดงนิทรรศการการเกษตรการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งการทำตลาดเชื่อมโยงผ่านการจับคู่ธุรกิจ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการผู้บริโภคในพื้นที่เป้าหมาย ได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อสร้างโอกาสและรายได้ให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบันเทิง การแสดงบนเวที การสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว กิจกรรมส่งเสริมการขาย เล่นเกมชิงรางวัลด้วย ทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นนโยบายสำคัญที่จะต้องเร่งดำเนินการขับเคลื่อนให้บรรลุผลโดยเร็ว...

ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส. พะเยา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา
อ่าน : 234

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738