ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 พฤศจิกายน 2562 / 14:29:38  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กำชับหน่วยงานด้านการเกษตรเตรียมบริหารจัดการน้ำ..//
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กำชับหน่วยงานด้านการเกษตรเตรียมบริหารจัดการน้ำ..//
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบแนวทางการทำงานแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ให้ เตรียมบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอในช่วงหน้าแล้ง พร้อมเฝ้าระวังการเผาในพื้นที่ทางการเกษตร ..//

นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากที่ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือแนวทางในการดำเนินงาน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ มอบแนวทางในการดำเนินงานโดยเน้นเรื่องการเฝ้าระวังภัยแล้ง ให้หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการร่วมกับกรมชลประทาน เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำต้นทุนในการทำเกษตรกรรม ให้เพียงพอต่อความต้องการ ในช่วงหน้าแล้งที่ใกล้จะมาถึงนี้ รวมไปถึงเฝ้าระวังการเผาในพื้นที่การเกษตร และในพื้นที่ป่า โดยเน้นย้ำให้เกษตรกรนำเศษวัสดุทางการเกษตรนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งการทำปุ๋ยหมัก การทำถ่าน เป็นต้น รวมถึงเรื่องการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ขอให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีบุคลากรอยู่ในพื้นที่ใกล้ชิดกับเกษตรกร แนะนำการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช เพื่อให้สินค้าเกษตรเกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภค อีกทั้งยังมีความปลอดภัยต่อสุขภาพของตัวเกษตรกร รวมทั้งด้านการตลาดที่ต้องบูรณาการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อหาช่องทางในการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรต่อไป

ข่าวโดย : ธิติมา พันรอด ทีมข่าวสวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : ธิติมา พันรอด
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 143

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738