ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 พฤศจิกายน 2562 / 14:34:37  
เรือนจำอำเภอฝาง เปิดให้เยี่ยมญาติผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์
เรือนจำอำเภอฝาง เปิดให้เยี่ยมญาติผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์
เรือนจำอำเภอฝาง เปิดโครงการเยี่ยมญาติผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ครอบครัวและญาติผู้ต้องขังที่อยู่ห่างไกลได้พูดคุยเห็นหน้า ทำให้คลายความคิดถึง

นางสาววลัยลักษณ์ ชุ่มชื่น นักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอฝาง และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมสังเกตการณ์ การพูดคุยระหว่างญาติกับผู้ต้องขังผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ โดย เรือนจำอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดให้บริการโครงการการเยี่ยมญาติผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ครอบครัวและญาติผู้ต้องขังที่อยู่ห่างไกลได้พูดคุยเห็นหน้า ทำให้คลายความคิดถึง ความเป็นห่วงได้ ทั้งนี้ ญาติผู้ต้องขังที่ประสงค์จะใช้บริการโครงการดังกล่าว ให้ค้นหา ID LINE ชื่อ FANGPRISON.VISIT แล้วทำการเพิ่มเพื่อน จากนั้นให้ส่งภาพถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้จองเยี่ยมให้เรือนจำ ตรวจสอบและเก็บไว้เป็นหลักฐาน, ส่งภาพถ่ายเอกสารใบเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนโทรศัพท์มือถือ หรือเอกสารใบรับรองการจดทะเบียนซิมการ์ด โดยเอกสารดังกล่าว ต้องมีรายละเอียด ชื่อ- สกุล ปรากฏตรงกับผู้จองเยี่ยม เพื่อให้เรือนจำ ตรวจสอบและเก็บไว้เป็นหลักฐาน, ส่งข้อมูล ชื่อ-สกุล ผู้ต้องขังพร้อมระบุความสัมพันธ์ ,ส่งข้อมูล ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ และ ID LINE ผู้จองเยี่ยม, ส่งชื่อ-สกุล และรูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ต้องขัง จากนั้นรอการตรวจสอบและติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ เพื่อนัดหมายเวลาเยี่ยมต่อไป

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 137

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738