ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 พฤศจิกายน 2562 / 15:01:32  
จังหวัดลำปาง แจ้งประชาชนในทุกพื้นที่ เตรียมรับมือกับสภาพอากาศหนาวเย็นเฉียบพลัน
จังหวัดลำปาง แจ้งประชาชนในทุกพื้นที่ เตรียมรับมือกับสภาพอากาศหนาวเย็นเฉียบพลัน
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง เปิดเผยว่า กรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีประกาศฉบับที่ 1 (254/2562) ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 แจ้งว่าในช่วงวันที่ 13 - 25 พฤศจิกายน 2562 บริเวณความกดอากาศสูงกําลังค่อนข้างแรง อีกระลอกจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น ในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรง โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมี อุณหภูมิจะลดลง 3 - 5 องศาเซลเซียส โดยมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 13 - 20 องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิจะลดลง 2 - 4 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยและยอดภู มีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 7 - 12 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วย

เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกัน รับมือ และลดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ให้อําเภอ เทศบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการตามข้อสั่งการของกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ดังนี้
1. แจ้งประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด พร้อมแจ้งเตือนให้ระวังอันตรายจากลมกระโชกแรง กรณีอุณหภูมิลดลงให้ประชาสัมพันธ์ แจ้งประชาชนในพื้นที่ รักษาสุขภาพเนื่องจากการแปรปรวนของสภาวะอากาศ
2. ติดตามและประเมินสถานการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ดําเนินการตามแผนเผชิญเหตุ หรือปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหากมีแนวโน้มการเกิดสถานการณ์ รุนแรงในพื้นที่ให้สั่งการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัย
3. หากเกิดเหตุสาธารณภัย และส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ใด ให้เร่งดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยจัดกําลังในรูปแบบทีมประชารัฐ เข้าสํารวจความเสียหาย และดําเนินการตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว พร้อมทั้งรายงานการดําเนินการให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบภายใน 24 ชั่วโมง ที่ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง โทร 054-265-074 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : lpg.den@hotmail.com

ข่าวโดย : ธันยพร มาพิลอม นศ.ฝึกประสบการณ์ วอศ.ลำปาง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 130

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738