ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 พฤศจิกายน 2562 / 15:03:06  
ทัพภาค 3 เน้นย้ำ 9 จังหวัด รณรงค์ประชาสัมพันธ์ปัญหาหมอกควันให้ประชาชนรับทราบต่อเนื่อง
ทัพภาค 3 เน้นย้ำ 9 จังหวัด รณรงค์ประชาสัมพันธ์ปัญหาหมอกควันให้ประชาชนรับทราบต่อเนื่อง
กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เน้นย้ำ ให้ทั้ง 9 จังหวัด รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงปัญหาหมอกควันอย่างต่อเนื่อง หากผู้ฝ่าฝืนสามารถบังคับใช้กฎหมายได้ทันที

          วันนี้ (13 พ.ย. 62) ที่ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ นายสมคิด ปัญญาดี เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลกับทั้ง 9 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อประชุมติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือประจำสัปดาห์ ซึ่งการประชุมในวันนี้เป็นการรายงานสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และการปฏิบัติของหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้กับกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ได้ทราบถึงปัญหาในการดำเนินงานและ รับข้อเสนอแนะจากกองบัญชาการฯ เพื่อนำไปสู่การบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันร่วมกับจังหวัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
          นายสมคิด ปัญญาดี กล่าวถึงสถานการณ์ค่าคุณภาพอากาศประจำวัน ตั้งแต่รอบสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการรายงาน 3 เวลา ได้แก่ เวลา 09.00 น. 12.00 น. และเวลา 15.00 น. ซึ่งรายงานค่าจากกรมควบคุมมลพิษ (Air4Thai) และจากศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ DustBoy และ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานคณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภา ได้ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน มีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนสถาบันการศึกษา และภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีมติว่าต้องมีกฎหมายอากาศสำหรับ คนภาคเหนือ และคณะกรรมการที่เกิดจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน มาร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อจัดส่งร่าง รวบรวมเป็นรูปเล่ม นำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและประธานรัฐสภาต่อไป

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 107

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738