ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 พฤศจิกายน 2562 / 15:18:53  
รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ บรรยายระบบธรรมาภิบาลตามศาสตร์พระราชา ให้กับคณะจากประเทศกลุ่มอาเซียน
รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ บรรยายระบบธรรมาภิบาลตามศาสตร์พระราชา ให้กับคณะจากประเทศกลุ่มอาเซียน
รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ บรรยายพิเศษ "ระบบธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา" แก่คณะผู้ฝึกอบรมจากประเทศกลุ่มอาเซียนประเทศ CLMV

          วันนี้ (13 พ.ย. 62) ที่ห้องประชุมการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "ระบบธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวคิดศาสตร์พระราชา" (Good Governance for Sustainable Development Based on HM the King Rama IX’s Philosophy) แก่คณะผู้ฝึกอบรมจากประเทศกลุ่มอาเซียน CLMV จำนวน 10 คน ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ทั้งด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ และเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 115

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738