ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 พฤศจิกายน 2562 / 15:23:49  
ชิมช้อปใช้ เฟส 3 มาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยวของรัฐบาล เพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย ผ่าน g-Wallet กำหนดเปิดให้ลงทะเบียน 14 – 15 พฤศจิกายน นี้
ชิมช้อปใช้ เฟส 3 มาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยวของรัฐบาล เพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย ผ่าน g-Wallet กำหนดเปิดให้ลงทะเบียน 14 – 15 พฤศจิกายน นี้
โครงการ ชิมช้อปใช้ เฟส 3 มาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยวของรัฐบาล เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศผ่าน g-Wallet กระเป๋า 2 กำหนดเปิดให้ลงทะเบียน 14 - 15 พฤศจิกายน นี้ ล็อกสิทธิ์พิเศษ สำหรับผู้สูงอายุ 5 แสนราย

นางปรียาพร พาสนาวุฒิพงศ์ คลังจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้” หรือ “ชิมช้อปใช้ เฟส 3” เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการบริโภคภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการที่มาตรการ “ชิมช้อปใช้” ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยมีผู้ได้รับสิทธิ์ทั่วประเทศ 12,901,825 คน มียอดใช้จ่ายแล้ว 12,450 ล้านบาท ขณะที่ สรุปข้อมูลการใช้จ่ายผ่าน G-Wallet ของจังหวัดเชียงราย รวมจำนวนกว่า 116 ล้านบาท อยู่ในอันดับที่ 34 ของประเทศ และเนื่องจากยังมีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมมาตรการ “ชิมช้อปใช้” อีกเป็นจำนวนมากที่พร้อมจะจับจ่ายใช้สอยแต่ยังไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ กระทรวงการคลัง จึงได้ออกแบบมาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้” หรือ “ชิมช้อปใช้ เฟส 3” เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศผ่าน g-Wallet ช่อง 2 โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการใช้จ่าย และปรับปรุงวิธีดำเนินมาตรการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
คลังจังหวัดเชียงราย กล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรการ ชิมช้อปใช้ เฟส 3 นี้ ผู้ลงทะเบียนจะได้รับสิทธิประโยชน์สำหรับการใช้จ่ายจากเงินของประชาชนเอง ผ่าน g-Wallet ช่อง 2 เป็นเงินชดเชยร้อยละ 15 ของยอดใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท (เงินชดเชยไม่เกิน 4,500 บาท) และเงินชดเชยร้อยละ 20 ของยอดใช้จ่ายในส่วนที่เกิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท (เงินชดเชยไม่เกิน 4,000 บาท) เช่นเดียวกับ “ชิมช้อปใช้ เฟส 1 และ 2” จะแตกต่างเพียงแค่ไม่มีวงเงินสนับสนุน 1,000 บาท ผ่าน g-Wallet ช่อง 1 นอกจากนี้ ยังได้มีการปรับปรุงเงื่อนไขการใช้จ่ายผ่าน g-Wallet ช่อง 2 ให้สะดวกมากขึ้น โดยสามารถใช้จ่ายได้ทุกจังหวัด รวมทั้งจังหวัดตามทะเบียนบ้าน อีกทั้ง สามารถใช้จ่ายค่าบริการแพ็กเกจที่พัก พร้อมการเดินทาง หรือบริการที่เกี่ยวเนื่อง โดยจะมีการพัฒนาระบบเชื่อมโยงการจ่ายค่าสินค้าและบริการผ่านระบบที่สามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมได้
ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียน “ชิมช้อปใช้ เฟส 3” ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน นี้ จะเปิดวันละ 750,000 ราย แบ่งเป็น 2 รอบ ในเวลา 06.00 น. และเวลา 18.00 น. เช่นเดิม และส่วนที่ลงทะเบียนไม่ครบถ้วน จะนำมาเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 นอกจากนี้ “ชิมช้อปใช้ เฟส 3” มีความพิเศษที่จะอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้แก่ผู้สูงวัย โดยจะเปิดรอบลงทะเบียนให้ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ประมาณ 500,000 ราย ซึ่งผู้ลงทะเบียนวันแรก จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ในเฟส 1 และ 2 สามารถเริ่มใช้จ่าย g-wallet ช่อง 2 ทุกจังหวัด ได้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน นี้ โดยมาตรการ “ชิมช้อปใช้ เฟส 3” จะสิ้นสุดในวันที่ 31 มกราคม 2563 ซึ่งขยายระยะเวลาให้ผู้ได้รับสิทธิ์เดิมด้วย สำหรับร้านค้าสามารถสมัครเข้าร่วมมาตรการได้ ภายในเดือน มกราคม 2563

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด 053-702642
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก 053-702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 269

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738