ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 พฤศจิกายน 2562 / 15:47:54  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2  จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 คัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสุโขทัย

วันนี้ (13 พฤศจิกายน 62) เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนทองสวัสวิทยาคาร นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในการแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพ สุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมเพื่อการศึกษา และเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสู่สายตาสาธารณชน รวมทั้งเพื่อคัดเลือกตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ (ภาคเหนือ) ณ จังหวัดสุโขทัย โดยดำเนินการแข่งขันทั้งหมด 241 รายการ นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 3,847 คน
ทั้งนี้ ศิลปะหัตถรรมนักเรียนร เป็นกิจกรรมที่กระทรวงศึกษาธิการรับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเพื่อสนองพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2455 เพื่อแนะนำ และชักจูงให้เด็กชายหญิงสมัยนั้น ได้เอาใจฝึกหัดศิลปหัตถกรรม เป็นทางเลี้ยงชีพ เพื่อกระจายการทำงาน เนื่องด้วยสมัยนั้น นิยมในการเป็นเสมียนหรือเข้าทำราชการ

ข่าวโดย : ฐิตาพร ดอนแก้ว 095-6759957
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 664

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738