ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 พฤศจิกายน 2562 / 16:02:10  
เทศบาลนครเชียงราย จัดงานเทศกาลลอยกระทง ป๋าเวณียี่เป็ง นครเจียงฮาย ประจำปี 2562มีการรณรงค์ให้ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เทศบาลนครเชียงราย จัดงานเทศกาลลอยกระทง ป๋าเวณียี่เป็ง นครเจียงฮาย ประจำปี 2562มีการรณรงค์ให้ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมการประกวดในงานเทศกาลลอยกระทง ป๋าเวณียี่เป็ง นครเจียงฮาย ประจำปี 2562

เทศบาลนครเชียงราย จัดงานเทศกาลลอยกระทง “ป๋าเวณียี่เป็ง นครเจียงฮาย” เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง เดือนเพ็ญแจ่มจ้า ลอยกระทงล้านนา ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณอาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ บรมราชชนนี ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครเชียงราย เชิงสะพานขั้วพญามังราย ริมแม่น้ำกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 จัด ขบวนแห่กระทงเล็ก ผลการประกวดหนูน้อยนพมาศ รางวัลที่ 1 ได้แก่ ดญ.หทัยฉันท์ เหล่าไพโรจน์จารี รางวัลที่ 2 ดญ. อิสริยาภรณ์ อยู่อินทร์ รางวัลที่ 3 สวิตตา รัตนอุดมสวัสดิ์ และรางวัลชมเชย ดญ. ณัฐพัชญ์ คิดรังสรรค์ ดญ.พรนารายณ์ ศิริชัย ดญ.วิกตอเรีย ปูลี ดญ.รริญญา บุญทา ดญ.ธัญญ์ธารี ศรีนะพงศ์ สำหรับในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 จัดขบวนแห่กระทงใหญ่ และผลการประกวดนางนพมาศ รางวัลที่ 1 ได้แก่ นางสาวกาญจนา ชัยมูลมั่ง ชุมชนสามัคคีมั่นคงร่วมกับร้านยำแซ่บติดปาก รางวัลที่ 2 ได้แก่ นางสาวประภาศิริ อินทรรังสี ชุมชนบ้านใหม่ร่วมกับบริษัทโฟร์ดีซัพพลายเชียงราย รางวัลที่ 3 ได้แก่นางสาวสุปวีณ์ ทับทิมคุณา ชุมชนเกาะทอง ร่วมกับบริษัทโฟร์ดีซัพพลายเชียงราย ส่วนรางวัลชมเชยได้แก่ นางสาวเปรมฤทัย ผิวนวล นางสาวศุภิสรา มูลจ้อย นางสาวประภาพร มาติ๊บ นางสาวแพรวมณี ขันตี และนางสาวสิดาพร วอล์คเดอร์ ชุมชนบ้านดอย ร่วมกับ ฮักเวดดิ้งสตูดโอเชียงราย และได้รับรางวัลขวัญใจช่างภาพสำหรับในปีนี้เทศบาลนครเชียงราย จัดงานประเพณีลอยกระทง มีการรณรงค์ให้ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยังทำให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองแห่งความสุขอีกด้วย

ข่าวโดย : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : กนกพร เพียรช่างคิด
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 222

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738