ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 พฤศจิกายน 2562 / 15:33:02  
คณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยา รับฟังการประชุมผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเรนซ์รับนโยบายเตรียมความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
คณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยา รับฟังการประชุมผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเรนซ์รับนโยบายเตรียมความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
คณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยา รับฟังการประชุมผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเรนซ์รับนโยบายเตรียมความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

วันที่ 18 พ.ย.62 ที่ห้องประชุมศูนย์บัญชาการ ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานนำส่วนราชการ ร่วมรับฟังการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ( video conference ) จากห้องประชุม 1 อาคาร 3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อรับทราบนโยบายแนวทางการดำเนินงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน การติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน ผลการดำเนินงานของภาคีเครือข่าย และข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน โดยปีนี้มีคำขวัญการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 " ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร "
โดยที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 โครงการเสริมสร้างตำบลขับขี่ปลอดภัย การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกาศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน และการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (คณะกรรมการ ศปถ.)..

ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส. พะเยา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา
อ่าน : 132

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738