ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 พฤศจิกายน 2562 / 14:03:24  
อุตสาหกรรมพะเยา เปิดรับคำขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน
อุตสาหกรรมพะเยา เปิดรับคำขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน
อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เปิดรับคำขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน เพิ่มโอกาสให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ 1% ต่อปี

นางกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ประกาศกำหนดการเปิดรับคำขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน เปิดรับคำขอสินเชื่อกองทุนฯตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ดังนั้น สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ได้เปิดรับคำขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ ซึ่งผู้ที่ประกอบการเอสเอ็มอี ที่มีความประสงค์จะขอรับบริการสนับสนุนกองทุนฯต้องอยู่ในหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ ดังนี้ ต้องเป็นกิจการ SMEs จดทะเบียนนิติบุคคลสัญชาติไทยและมีศักยภาพ ภาคการผลิตหรือบริการ หรือค้าปลีก หรือค้าส่ง เน้นกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และธุรกิจที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการปรับปรุงกิจการ ซึ่งขอสินเชื่อกองทุนวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อราย เป็นสินเชื่อฯระยะยาวไม่เกิน 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี วัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เพื่อการลงทุน เพิ่มขีดความสามารถและเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สุงขึ้ร และธุรกิจต้องไม่เป็นหนี้เสีย หรือถูกดำเนินคดี ณ วันที่ยื่นคำขอสินเชื่อกองทุนฯและไม่เคยปรับเงื่อนไขในการชำระหนี้ หรือไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้ในระบบ 12 เดือนที่ผ่านมา และธุรกิจที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ในการสนับสนุน ได้แก่ ธุรกิจที่เกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจผิดกฎหมายและขัดต่อศีลธรรมอันดีของสังคม
เอสเอ็มอี ที่มีความประสงค์จะขอรับบริการสนับสนุนกองทุนฯ ดาวน์โหลดคำขอสินเชื่อฯได้ที่ http://www.smerescuecenter.com และยื่นคำร้องขอรับการสนับสนุนสินเชื่อได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา โทร. 0 5444 9637 ภายใน 5 วันหลังจากกรอกข้อมูลในระบบ online


ข่าวโดย : ทีมข่าว ปชส.พะเยา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา
อ่าน : 156

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738